Podmínky:


Délka programu:  1 – 3 hodiny, časově lze upravit dle domluvy.

Účastnický poplatek se liší podle délky a typu programu od 30 – 100 Kč.

Pedagogický doprovod má program zdarma

Počet účastníků: Optimální počet účastníků je 15 - 20, maximální možný počet je 30. Minimální počet účastníků je 15, v případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena jako kdyby žáků bylo patnáct.

Odpovědnost: Po celou dobu konání výukového programu nese za žáky odpovědnost doprovázející pedagog. Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu. 

Nejen školám, ale i školním družinám, kroužkům a oddílům nabízíme programy odpoledne v čase dle vzájemné domluvy.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v tisku, na internetu,atp.

Jak program objednat. Na program je nutno se objednat nejméně týden předem.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Dvorská,

mobil 733 651 127, e-mail: jitkadvorskavm@seznam.cz


Naším cílem není vychovávat pouze odborníky, ale človíčky s pěkným vztahem k přírodě, tradicím regionu, ke všemu živému a tím také k lidem a sobě navzájem.

Aktuality

archiv

Publikace

publikace_Kraicz.jpg

  

Podpořte nás!


Sledujte nás


j 

TOPlist