OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Oddíl MOP Falco » PŘIHLÁŠKA/KOŠÁRKY

Závazná přihláška na letní tábor ochránců přírody - Košárky 2018

Český svaz ochránců přírody Javorníček pořádá ve dnech 17. – 25. srpna 2018 letní tábor v Beskydech na Košárkách. Ubytování v podsadových stanech. Zázemí pro vaření a nepříznivé počasí je lesácká chata s klubovnou. Cena tábora pro členy ČSOP 1900 Kč.

Celou vyplněnou přihlášku na tábor, včetně potvrzení od lékaře, odevzdají děti nejpozději do 12.4.

Finanční úhradu za tábor budeme vybírat hotově na schůzce s rodiči, která se bude konat ve čtvrtek 31.5.2018 v 16.45 hodin ve Valašském ekocentru.

Souhlas s účastí mého dítěte na táboře:

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………

Bydliště:…………………………………………………………………………………………

Rodné číslo:……………………………Zdravotní pojišťovna:………………………………...

Datum:………………………………….Podpis zákonného zástupce:…………………………

Kontakt na rodiče v době tábora / mobil/

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

(dle vyhlášky č. 106/2001 Sb/)

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu

Jméno:…………………………………………………………………………………………...

Rodné číslo………………………………………………………………………………………

Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci /nehodící se škrtněte/

a) je zdravotně způsobilé

b) není zdravotně způsobilé

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)…………………………………….

Část B) Potvrzení o tom, že dítě

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE

b) je proti nákaze imunní (typ, druh)………………………………………………………

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ, druh)………………………………….

d) je alergické na…………………………………………………………………………..

e) dlouhodobě užívá léky (typ,druh, látka)………………………………………………...

datum vydání posudku podpis, jmenovka lékaře

razítko zdravotního zařízení

Aktuality

archiv

Publikace

publikace_MMVS.jpg
 

  

Podpořte nás!


Sledujte nás
 

TOPlist