Javorníky

Autoři: Jiří Jurečka a Miroslav Dvorský
Formát: A4, brožovaná, 88 stran (celobarevná fotografická publikace)
Rok vydání: 2014
Dostupné v I. Slovensko-českém IC Kohútka

Publikace představuje Javorníky jako celek ve snímcích moravských i slovenských fotografů z obou stran hranice. Chce přiblížit zdejší přírodu v jejích proměnách a náladách, typický krajinný ráz, lidské stopy v krajině, bohatství rostlin i živočichů.
Javorníky jsou naším společným slovensko-českým majetkem, který oplývá přírodním bohatstvím a pyšní se i cennými lokalitami vzniklými lidskou činností, především prací pasekářských kolonizátorů. Publikace chce upozornit na tyto poklady a zdůraznit nutnost péče o Javorníky a potřebu jejich stálé ochrany.

Publikace byla připravena pro I. Slovensko-české IC Kohútka. Vydání finančně podpořila EU - Evropský fond pro regionální rozvoj z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Mimořádná nabídka:
Průvodce Javorníky - západ

Přehledný a praktický průvodce doplněný množstvím barevných fotografií s informacemi o turistických trasách, o jednotlivých obcích, místech a památkách v Javorníkách, přírodních zajímavostech + info o ubytování a stravování. Nabízíme v doprodeji za velmi výhodnou cenu!
Formát: menší A5, 232 stran
Rok vydání: 2007
Vydal: ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu, ve spolupráci se Správami CHKO Beskydy a Kysuce a se sdružením Alcedo
Editor: Kateřina Kočí

Sborník odborných referátů z mezinárodního semináře

Odborné programy a projekty ČSOP a SZOPK
Kolektiv autorů
Formát: A4, 78 stran
Rok vydání: 2012

Tento sborník přináší nejvýznamnější referáty z mezinárodního semináře „Odborné programy a projekty ČSOP a SZOPK“, který se konal ve dnech 18-21. října 2011 na Kohútce. Cílem setkání vědců i dobrovolných ochránců bylo vystihnout nejdůležitější a nejožehavější problémy ochrany přírody v příhraniční oblasti České a Slovenské republiky.

Témata

Ochrana velkých šelem, mokřady, zoologie a botanika ve vztahu k lokalitám výskytu, jeskyně Moravskoslezských Beskyd, vývoj státní ochrany přírody na Slovensku.

Karpatský poutník / pútnik

Formát: A5, sešitová vazba, 56 stran
Rok vydání: 2011

Karpatský poutník je součástí našeho tříletého mezinárodního projektu "Příroda nezná hranic". Jeho cílem je nabídnout mladým poutníkům zajímavé využití volného času, naučit je poznávat pohoří Karpat, jejich přírodu a tajemství. Děti se s námi vypraví do Javorníků, Kysuc, Bílých a Bielych Karpat i jiných pohoří u hranic České republiky a Slovenska.

Děti po Karpatech provází tištěný průvodce Karpatský poutník. Je jednodušší a snadněji splnitelný než jeho beskydský předchůdce, určitě však nebude méně zajímavý. Opět se s ním děti mohou vydat na dobrodružné pouti se spoustou soutěží a závěrečným oceněním jejich snahy budou prestižní samolepky v brožurce.

Více se dozvíte ZDE.

Valašskomeziříčské starožitnosti

Josef Kramář
Formát: čtvercový, brožovaná vazba, 96 stran (vč. barevné přílohy)
Rok vydání: 2011
Cena: 99 Kč

Pokračování úspěšné knihy minipříběhů z dějin Valašského Meziříčí, kterou vydalo v roce 2007 Kulturní zařízení města VM. Josef Kramář v něm shrnul a doplnil články publikované v regionálních novinách a časopisech, v nichž pro nás znovu objevuje pozapomenuté historie spojené s městem na soutoku Bečev. Blíže Vás seznámí se zajímavými meziříčskými osobnostmi (sokol Stanislav Indruch, malíř Josef Baruch, zakladatel pražíren kávy Arnošt Dadák, starosta Alois Mikyška aj.), ale také se zajímavými místy a domy ("hluchák", vrch Helštýn, legionářské památníky, zámek Kinských, kaple v zámku Žerotínů, bývalé valašskomeziříčské rybníky, toleranční kostelík ve Velké Lhotě apod.). Každý si určitě v knížce najde svůj příběh, který ho osloví.

Vydání podpořilo Město Valašské Meziříčí.

Vodní a větrné mlýny

Kolektiv autorů
Formát: A5, sešitová vazba, 44 stran (celobarevný tisk)
Rok vydání: 2010

Vodní a větrné mlýny v minulosti prokázaly lidem velmi cenné a nezastupitelné služby. Dnes jsou pro nás zajímavé jako památky technického umu našich předků a také tím, že využívaly obnovitelné zdroje energie – vítr a vodu – i když samozřejmě ne tak účinně, aby uspěly v současné energeticky nesmírně náročné době. Tato publikace vznikla v rámci projektu „Rekonštrukcia historických mlynov v prihraničných obciach Dohňany a Mikulůvka“. Kolektiv autorů pod vedením Jana Doubka a Jiřího Pokorného v ní přibližuje historii stavby a využívání vodních a větrných mlýnů v českých zemích a na Slovensku od nejstarších mlýnů až do dneška a chceme ji věnovat rodině Mikulově, která přes nepřízeň osudu spojila svůj život v několika generacích s malým mlýnem na soutoku Ozničky a Mikulůvky.

Vydání finančně podpořila EU - Evropský fond pro regionální rozvoj z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

 

Metodika monitoringu veľkých šeliem

Milan Janík
Formát: A5, sešitová vazba, 20 stran
Rok vydání: 2010

V českých zemích byly v minulosti velké šelmy zejména následkem vydání Loveckého řádu císaře Josefa II. prakticky vyhubeny. 
Po více než sto letech se díky zvýšení početních stavů na Slovensku do Beskyd vrátily, snad již natrvalo. Jejich populace sice nejsou početné, ale jsou o to vzácnější a my si jen můžeme přát, aby se stabilizovaly. To je ovšem závislé na vztahu naší veřejnosti k šelmám, na její kulturní vyspělosti, na podmínkách, které budou mít populace velkých šelem na Slovensku, na průchodnosti přirozených tahových cest a dalších faktorech. K těm nejdůležitějším patří co nejpřesnější znalost aktuálního počtu těchto predátorů. Tato publikace shrnuje odborné metody monitoringu velkých šelem, jak je zpracoval autor, který patří mezi nejvíce erudované odborníky na velké šelmy nejen na Slovensku, ale v celé středoevropské oblasti. Jeho poznatky nyní můžeme aplikovat i na naše populace velkých šelem.

1. vydání v programu ČSOP "Ochrana biodiverzity" podpořily Lesy ČR, s. p., a Ministerstvo životního prostředí ČR

2. vydání finančně podpořila EU - Evropský fond pro regionální rozvoj.

Javorníky

Editor: Milan Orálek
Formát: A4, brožovaná, 72 stran (celobarevná fotografická publikace)
Rok vydání: 2010

Publikace představuje Javorníky jako celek ve snímcích moravských i slovenských fotografů z obou stran hranice. Chce přiblížit zdejší přírodu v jejích proměnách a náladách, typický krajinný ráz, lidské stopy v krajině, bohatství rostlin i živočichů.
Javorníky jsou naším společným slovensko-českým majetkem, který oplývá přírodním bohatstvím a pyšní se i cennými lokalitami vzniklými lidskou činností, především prací pasekářských kolonizátorů. Publikace chce upozornit na tyto poklady a zdůraznit nutnost péče o Javorníky a potřebu jejich stálé ochrany.

Publikace byla připravena pro I. Slovensko-české IC Kohútka. Vydání finančně podpořila EU - Evropský fond pro regionální rozvoj z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Něco málo od M. Kurta

Josef Kramář
Formát: A5, sešitová vazba, 40 stran
Rok vydání: 2009
Cena: 49 Kč

Drobná knížka připomíná téměř neznámého valašskomeziříčského básníka, který ale před sto lety patřil k největším talentům valašské poezie. Jmenoval se Maxmilián Kunert, pod básně se však podepisoval M. Kurt nebo také Max Kurt. 
V jedenatřiceti letech vydal nadějnou prvotinu „Básně“ ale žádnou další už nepřidal a psal jen příležitostně básně a fejetony do časopisů. Snad ho k tomu vedla negativní kritika tehdy vlivného F. X. Šaldy, který ho označil za bezručovského epigona (a pominul přitom hlavní část sbírky, kterou tvořily básně inspirované formou lidové písně), snad se mu nedostávalo času při náročné právnické praxi. Jeho melodické verše ale přesto oslovily řadu skladatelů, zhudebňoval je mimo jiné i Leoš Janáček (kantáta Na Soláni Čarták) nebo jeho žák Jan Nepomuk Polášek. Autor v této drobné knížce zaznamenal své komentáře společně s básněmi a krátkými povídkami, které zazněly v průběhu jeho tematického literárního večera o Maxi Kurtovi v Schlattauerově kavárně. Z básníkovy tvorby vybral především příspěvky spjaté s Valašským Meziříčím a jeho okolím. 

Vydání podpořili místní podnikatelé a obec Bystřička

Beskydský poutník

Připravili Jitka a Miroslav Dvorští, Jiří Lehký
Formát: A5, sešitová vazba, 56 stran
Rok vydání: 2009 (2., rozšířené vydání)
Cena: 45 Kč

Beskydský poutník je nejen průvodce po Beskydech a okolí, ale hlavně příručka ke stejnojmenné soutěži určené pro kolektivy dětí a mládeže, ochránce přírody, skauty, pionýry, turistické oddíly, rodiny s dětmi, školní mládež i další zájemce. Účastníci postupně dle náročnosti plní tři stupně Beskydského poutníka. Každý stupeň je po splnění úkolů ohodnocen příslušným odznakem (I. stupeň žlutý s emblémem rysa, II. stupeň zelený s emblémem medvěda, III. stupeň červený s emblémem vlka). Po splnění všech stupňů získá účastník nášivku Beskydský poutník.

První vydání zápisníku je již rozebráno, v tomto dotisku jsme doplnili nové aktuální informace (např. nově vyhlášená zvláště chráněná území, naturové lokality, ptačí oblasti), přibyly i další úkoly, přidány byly stránky na poznámky a razítka atd. Více se dozvíte ZDE.


Vydání finančně podpořilo MŽP ČR (materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP). Dále přispělo město Valašské Meziříčí a Galvamet, spol. s r. o. 

 

Naučné stezky okolím Vsetína

Jiří Jurečka a kol.
Formát: A5, brožovaná, 64 stran (celobarevný tisk)
Rok vydání: 2008
Cena: 49 Kč

Drobná publikace Vám přiblíží tři naučné stezky v okolí Vsetína. Najdete v ní popis jejich tras, mapky, zkrácený obsah a samozřejmě i zajímavosti z blízkého okolí.
Při přípravě stezek se nám dostala do rukou řada různých svědectví o sídlech a místech ležících na dohled od města; a o ta nejpozoruhodnější z nich bychom se s Vámi chtěli podělit. V knížce se můžete dočíst třeba o památných stromech a chráněných územích v okolí Vsetína, historii zapomenutého pomníčku nad Jasenkou, rytířích z "valašského Blaníku", největší hromadné popravě v našich zemích a dalších událostech či místech lákajících k navštívení.
Vsetín sice nepatří mezi města s desítkami kulturních památek a ohromujícím historickým centrem, ale pár zajímavostí se tu přece jen najde. A co je důležité – stačí vyrazit pár set metrů za humna a vstoupíte do malebné krajiny se zachovanými smíšenými lesy a mozaikou bývalých i stále udržovaných pastvin, políček, remízků a sadů. Vsetínské hřebenovky lákají k výletům a po právu bývají řazeny k nejkrásnějším v naší zemi.

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Vydání dále podpořili: město Vsetín a Galvamet, spol. s r. o. 

Obyčeje a lidové tradice na Valašsku v rámci církevního a hospodářského roku

Jan Krba
Formát: A5, brožovaná, 84 stran (celobarevný tisk) + 26 str. fotopříloha
Rok vydání: 2008
Cena: 99 Kč (publikace je již vyprodána)

Kniha shrnuje lidové zvyky, tradice a rituály, které se váží k církevnímu i hospodářskému roku a jeho jednotlivým svátkům. Připomíná nejvýznamnější křesťanská sváteční období, jako jsou Velikonoce či Vánoce s adventem, popisuje řadu dalších a osvětluje původ zvyků, které je provázejí. Autor (dříve etnograf rožnovského skanzenu) se zajímá především o kořeny těchto starobylých svátků i historické souvislosti, například návaznost na staré pohanské zvyky, které se do jisté míry staly součástí křesťansky vnímaných oslav. V této souvislosti např. pátrá po významu jednotlivých lidových zvyků, jako jsou velikonoční „šmigrust“, tříkrálové koledy či jarní vynášení Morany, a po regionální odlišnosti ve vnímání zvyků a oslavách konkrétních svátků.

Publikaci doplňuje rozsáhlá sbírka pranostik a obrazová příloha sestavená z historických fotografií i současných snímků lidových zvyků na Valašsku. Textovou část doprovází krásné ilustrace Ludvíka Kunce.

MUDr. Jan Bohuslav Kraicz
Naučná stezka TGM v širších souvislostech

Josef Kramář a kol.

Formát: A5, 84 stran, lepená měkká vazba
Rok vydání: 2008
Cena: 49 Kč

Tato knížka vyšla jako doplněk k průvodci valašskomeziříčskými naučnými stezkami. Věnuje se z velké části významné osobnosti Valašského Meziříčí, Janu Bohuslavu Kraiczovi, který stál u zrodu politické kariéry T. G. Masaryka a působil jako jeho "volební manažer" už při prvních volbách do říšského sněmu. Obsahuje unikátní první publikovaný životopis J. B. Kraicze, který po léta pečlivě připravoval soudce a historik JUDr. Josef Kramář.
Druhou část rozšířeného průvodce tvoří základní informace o naučné stezce T. G. Masaryka a články o geologických zajímavostech v jejím okolí, pomníku popravených partyzánů u mostu v Poličné, kapli v Poličné a dalších historických a přírodních zajímavostech.

Tato publikace vyšla díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Ochrana hospodářských zvířat před velkými šelmami

Kolektiv autorů
Formát: A5, 24 stran, sešitová vazba
Rok vydání: 2007 (2., upravené vydání publikace Ochrana ovcí před velkými šelmami)
Cena: 49 Kč

Příručka pro chovatele ovcí a jiných hospodářských zvířat (koz, včel apod.) v oblastech, kde volně žijí velké šelmy – vlk, rys a medvěd. Dozví se v ní řadu informací o způsobu života a chování těchto zvířat, které jim pomohou nalézt vhodné způsoby ochrany zvířat, a o nejúčinnějších technikách zajištění chovů. V přílohách jsou otištěny nákresy zabezpečovacích zařízení i návod, jak se lze domáhat na státních institucích uhrazení škod způsobených chráněnými živočichy, mezi něž velké šelmy patří.

Kniha shrnuje zkušenosti a návody od předních českých a slovenských odborníků na etologii šelem a ochranu před nimi - Ludvíka Kunce, Ing. Milana Janíka, CSc., Milana Orálka aj. Brožura obsahuje také barevnou tematickou fotopřílohu.

Tato publikace vyšla díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Přírodou a historií Valašskomeziříčska po naučných stezkách

Milan Orálek a kolektiv autorů
Formát: A5, 66 stran, lepená měkká vazba
Rok vydání: 2007 (2., upravené vydání)
Cena: 49 Kč

Publikace slouží jako kapesní průvodce pěti naučnými stezkami, které jsme vybudovali ve Valašském Meziříčí a jeho okolí (NS T. G. Masaryka, Jana Karafiáta, Klenov, Veřovické vrchy a Bezbariérová NS pro tělesně postižené a rodiče s malými dětmi). Proti prvnímu vydání byla upravena do přitažlivější grafické podoby, aktualizována a doplněna o další fotografie. Obsahuje mapky všech stezek a zkrácené texty informačních tabulí z jednotlivých zastavení. Kromě základních údajů o zajímavostech Meziříčska přináší i méně známé informace o historických a přírodních souvislostech, které mohou zaujmout také místní turisty.

Zavede vás k jedinečným přírodním památkám, například ke skalnímu útvaru Jarcovská kula, k několika vzácným lokalitám s původní přirozenou skladbou dřevin nebo s výskytem několika druhů orchidejí. Přiblíží také další turisticky atraktivní místa, jako je přehrada Bystřička, obec Velká Lhota s dochovaným dřevěným tolerančním kostelem či Růžďka, kde roku 1777 došlo ke krvavému střetu mezi vojáky a tamními obyvateli.

Tato publikace vyšla díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Hranická propast

Kolektiv autorů
Formát: A5, 64 stran, sešitová vazba
Rok vydání: 2006 (4., doplněné vydání)
Cena: 49 Kč

Naše nejnovější publikace Hranická propast je rozšířený průvodce po naučné stezce Hůrka, která vede v okolí nejhlubší středoevropské propasti. Dozvíte se v ní řadu informací o tomto přírodním unikátu České republiky, ale i o Národní přírodní rezervaci Hůrka, Zbrašovských aragonitových jeskyních, městu Hranice nebo lázních Teplice nad Bečvou.
Součástí průvodce je i unikátní soupis historie pokusů o změření hloubky Propasti (první dochovaná zmínka pochází z pera Tomáše Jordána z Clausenburgu, který již koncem 16. století vypráví o muži pokoušejícím se dosáhnout jejího dna). „Suchá“ část Hranické propasti sahá do hloubky 69,5 metru, pod hladinu se zatím nejdále dostala sonda Hyball (205 metrů), takže oficiálně uváděná hloubka je nyní 274,5 m (v roce 2012 již neplatí, aktuální celková holubka je 442,5 m). V brožuře najdete také údaje o životě v jezírku nebo výskytu netopýrů v jeskyních ukrytých ve skalním masivu nad propastí.

Mezi největší změny proti předchozím vydáním patří výrazné rozšíření obrazové přílohy (16 stran barevné fotopřílohy), více prostoru je věnováno také čerstvě rekonstruovaným Zbrašovským aragonitovým jeskyním a Teplicím nad Bečvou s jejich zajímavou architekturou z období první republiky. Podařilo se nám také získat unikátní fotografie z jeskyní v masivu nad Propastí, kam lze proniknout pouze s potápěčským vybavením.

Tento průvodce vyšel díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Naučné stezky

Jiří Jurečka a kolektiv autorů
Formát: A5, 58 stran, lepená měkká vazba
Rok vydání: 2006
Cena: 49 Kč (publikace je již vyprodána)

Do roku 2005 jsme vybudovali na severní Moravě a ve Slezsku celkem 22 naučných stezek. Proto jsme se rozhodli vydat tohoto průvodce všemi stezkami, ve kterém se o nich dozvíte základní údaje, ale také pár zajímavostí navíc. Dvanáct stezek najdete na Valašsku, další v sousedících krajích (například NS Hůrka kolem Hranické propasti, tři stezky v Litovelském Pomoraví nebo tři propojené stezky na lašských Hukvaldech).

U každé stezky uvádíme krátký popis trasy a výchozí body s krátkým popisem nejzajímavějších a turisticky nejatraktivnějších míst v jejím okolí. Ke každé jsme také připojili doplňující text o významných osobnostech či událostech, které jsou s touto naučnou stezkou spojeny, někdy také o dalších unikátních přírodních lokalitách, které najdete v dosahu. V případě stezek na Pustevnách a Radhošti se tak dočtete třeba o sochaři Albínu Poláškovi, u Vařákových pasek zase o vypálení této osady nacisty těsně před koncem války.

Pěti stezkám v okolí Valašského Meziříčí jsme už věnovali samostatného průvodce, takže je nyní představujeme jen zkráceně se základními údaji, ale i u nich jsme se pokusili najít ke každé nějakou zajímavost, která dosud nebyla uvedena. V příloze najdete i mapky většiny stezek, podle nichž se hned zjara můžete vydat objevovat krásy naší přírody. Naučné chodníčky jsme připravovali většinou na nejkrásnějších místech Valašska a Moravy, takže se určitě máte na co těšit.

Jak chráníme přírodu

Miroslav Dvorský a kolektiv autorů
Formát: A4, 164 stran, lepená polotuhá vazba, křídový papír
Rok vydání: 2005
Cena: 250 Kč

Reprezentativní fotografická publikace o čtvrtstoletí práce ČSOP na severovýchodní Moravě – byla vydána při příležitosti 25. výročí založení ČSOP. Stovky, možná tisíce zdařilých i méně povedených fotografií z naší činnosti ležely až donedávna v kronikách, albech či jen tak neroztříděné v šuplíku, aby je pohltil čas a lidé i děje na nich zaznamenané jednou upadli do zapomnění. Nemohli jsme se smířit s myšlenkou, že tomu tak jednou skutečně bude, a proto vznikla tato publikace.
Je o lidech, které spojuje láska k přírodě a kterým není lhostejný její osud. Každoročně vykonají pro ochranu přírody vše, co je v jejich silách, často na úkor svého volného času, a mnohdy i rodiny. Rozhodli jsme se provětrat naše šuplíky, kroniky i archivy a oprášit mnohdy už dávno zapomenutou historii.

Vybrat z tohoto množství fotografií tak, aby si i nezasvěcený člověk udělal ucelenou představu o naší práci, nebylo jednoduché. Až při třídění fotodokumentace člověk zjistí, kolika různými činnostmi se zabýváme. A tak vznikla publikace, jež dokumentuje aktivity ochránců přírody na východní Moravě, v regionu, který patří v ochranářské činnosti k nejaktivnějším v celé České republice. Snad toto dílko vyvolá vzpomínky na doby minulé, přispěje ke zviditelnění naší práce a ve čtenářích probudí zájem o ochranu naší přírody.

Přírodou a historií Valašskomeziříčska po naučných stezkách

Milan Orálek a kolektiv autorů
Formát: A5, 60 stran, lepená měkká vazba
Rok vydání: 2005
Cena: Vyprodáno, vyšelo 2. vydání

Publikace slouží jako kapesní průvodce pěti naučnými stezkami, které jsme vybudovali ve Valašském Meziříčí a jeho okolí (NS T. G. Masaryka, Jana Karafiáta, Klenov, Veřovické vrchy a Bezbariérová NS pro tělesně postižené a rodiče s malými dětmi). Obsahuje mapky všech stezek a zkrácené texty informačních tabulí z jednotlivých zastavení. Kromě základních údajů o zajímavostech Meziříčska přináší i méně známé informace o historických a přírodních souvislostech, které mohou zaujmout také místní turisty.

Průvodce vás zavede k jedinečným přírodním památkám, například ke skalnímu útvaru Jarcovská kula, k několika vzácným lokalitám s původní přirozenou skladbou dřevin nebo s výskytem několika druhů vstavačů. Přiblíží také další turisticky atraktivní místa, jako je přehrada Bystřička, obec Velká Lhota s dochovaným dřevěným tolerančním kostelem či Růžďka, kde roku 1777 došlo ke krvavému střetu mezi vojáky a tamními obyvateli. 

Památné a významné stromy Valašska

Milan Orálek a Zina Klečková
Formát: 302x215 mm, 108 stran, tuhá vazba, křídový papír
Rok vydání: 2005
Cena: 350 Kč

Reprezentativní fotografická publikace, která přibližuje nejstarší, nejkrásnější a nejzajímavější stromy na území okresu Vsetín. Podklady pro ni vznikaly už od počátku osmdesátých let, kdy jsme se začali věnovat ošetřování památných stromů a postupně ošetřili všechny v okrese, některé i vícekrát, a zároveň sbírali jejich fotografie a informace o nich.

Kromě památných stromů Vsetínska se kniha věnuje ještě několika dřevinám v jiných okresech, o které jsme také pečovali (např. jinan dvoulaločný v Horní Moštěnici nebo lípy ve Frenštátě p. Radhoštěm) a představuje i několik nových kandidátů na vyhlášení. 

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Miroslav a Jitka Dvorští
Formát: Skládačka formátu A2
Rok vydání: 2004, upravený dotisk 2006
Cena: 20 Kč (skládačka je již vyprodána)

Tato skládačka je sestavena ze 39 kvalitních barevných fotografií, které přibližují krásy Beskyd, jejich obyvatele a nejcennější místa, jež si v našich horách chráníme. Je doplněna o přehlednou mapku CHKO Beskydy s označením všech maloplošných chráněných území a naučných stezek v této oblasti.

V roce 2006 jsme díky dotaci Evropského sociálního fondu EU a Ministerstva životního prostředí ČR připravili aktualizovaný dotisk se zvětšenou aktuální mapou CHKO Beskydy. 

Velké šelmy v Beskydech

Kolektiv autorů, ed. Milan Orálek
Formát: A5, 24 stran, sešitová vazba, 11 barevných fotografií
Rok vydání: 2002
Cena: Vyprodáno

Beskydy jsou ojedinělé tím, že v nich žijí všechny tři velké středoevropské šelmy – medvěd, vlk a rys. To také inspirovalo vznik této drobné publikace, v níž se dozvíte, jak tato krásná zvířata žila a žijí v českých zemích, jak nám mohou být užitečná a jak je chráníme.

Protože jejich soužití s expandující civilizaci není vždy bezproblémové, připravili jsme také kapitoly o jejich způsobech získávání potravy a škodách, které mohou lovem způsobovat na hospodářských zvířatech. Konflikty s člověkem totiž vznikají především kvůli změnám způsobu chovu, když pastevci nemají svá stáda zabezpečena před jakýmkoliv ohrožením.

Ochrana ovcí před velkými šelmami

Kolektiv autorů
Formát: A5, 32 stran, sešitová vazba
Rok vydání: 2001
Cena: Vyprodáno

Příručka pro chovatele ovcí v oblastech, kde volně žijí velké šelmy – vlk, rys a medvěd. Dozví se v ní řadu informací o způsobu života a chování těchto zvířat, které jim pomohou nalézt vhodné způsoby ochrany ovcí, a o nejúčinnějších technikách zajištění chovů. V přílohách jsou otištěny nákresy zabezpečovacích zařízení i návod, jak se lze domáhat na státních institucích uhrazení škod způsobených chráněnými živočichy, mezi něž velké šelmy také patří.

Nechybí ani příklady praktických zkušeností beskydských ochránců přírody a chovatelů se šelmami – kapitoly o návštěvách medvěda ve Valašském Meziříčí či o odchytu slavného beskydského medvěda, Míši z Brodské. Brožura obsahuje i barevnou fotopřílohu z chytání tohoto huňáče, kterého dnes můžete vidět vycpaného v meziříčském muzeu.

Zateplování ovčí vlnou

Jiří Coufal a kolektiv autorů
Formát: A5, 10 stran, sešitová vazba
Rok vydání: 1999
Cena: Vyprodáno

Stručný přehled způsobů využití ovčí vlny; její výhody a nevýhody při zateplování domů, přehledné porovnání s jinými typy zateplení, doporučené postupy při instalaci a údržba izolací.

2., revidované vydání si můžete stáhnout v elektronické podobě ZDE

Zápisník mladých ochránců přírody

Jan Lukášek, Jitka a Miroslav Dvorští
Formát: A5, 80 stran, sešitová vazba
Rok vydání: 1994
Cena: Vyprodáno

Kdysi velmi populární zápisník, který byl připraven jako obdoba skautských zápisníků. Největší zásluhu na jeho vydání měl dnes již zesnulý plk. Jan Ivan Lukášek, velká osobnost dobrovolné ochrany přírody na Moravě (vybojoval mj. úspěšnou reintrodukci vyhynulého jasoně červenookého ve Štramberku).

Zápisník sloužil jako průvodce po naší přírodě a instruktáž základních dovedností důležitých pro přežití a orientaci v terénu.

Publikace

skenování0002.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist