OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Příroda nezná hranic » Ukončení a výstupy projektu

Ukončení a výstupy projektu

 

Projekt Příroda nezná hranic trval 36 měsíců a byl finančně podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem byla mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě. Celkové náklady činily 518 000 EUR.

Program projektu tematicky navázal na předchozí projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj", který v letech 2006–2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Byla posílena síť deseti center obou organizací, která se věnují především environmentální osvětě a výchově. V příhraničních krajích jsme veřejnosti nabízeli širokou paletu přednášek, vzdělávacích a odborných seminářů, akcí pro děti a mládež včetně tzv. vyloučených skupin a dalších aktivit. Důležitou součást tvořil atraktivní program práce s přírodními materiály a řemeslné dílny podporující zachování lidových řemesel.

Společně jsme se věnovali formou vzdělávacích akcí také praktickému managementu zvláště chráněných i jiných cenných území, odborným průzkumům zvláště hodnotných části přírody a krajiny v příhraničních oblastech a podpoře účasti občanských sdružení na řešení veřejných problémů. Dalším pilotním tématem byla ochrana vody: prostřednictvím programu Studánky v pohraničí se lidé aktivně zapojovali do ochrany drobných vodních zdrojů a získávali povědomí o ceně vody, ohrožení přírodních zdrojů a možnostech její ochrany. Kromě společných akcí a mapování studánek jsme obnovili a zastřešili 6 studánek – po třech na obou stranách hranice.

Nejoblíbenější částí projektu byl pilotní program Karpatský poutník, při kterém se pravidelně setkávaly dětské kolektivy z Moravy a Slovenska, které společně poznávaly přírodu moravských i slovenských Karpat, plnily úkoly vydaného zápisníku Karpatský poutník, navazovaly přitom nová přátelství a také překonávaly jazykovou bariéru, která především z české strany u mladých lidí již vzniká. Poznatky ze vzájemné komunikace dětí a jejich zážitků s „objevováním" kouzla nejbližšího slovanského jazyka pro nás patřily k nejpřínosnějším výsledkům projektu.

Během projektu jsme společně s pracovníky partnerských center pořídili více než 20 000 fotografií z akcí a monitoringů přírody v příhraniční oblasti, která jsou k dispozici v naší kanceláři ČSOP Valašské Meziříčí.

Vydali jsme dvě publikace a tři informační a propagační skládačky - nahlédněte zde.

 

Během projektu jsme zpracovali tyto studie a odborné analýzy:

1) Karpatský poutník. Zpracování metodiky a popis úspěšného modelového interaktivního programu pro práci s dětmi. Pro potřeby tohoto prohramu byla připravena stejnojmenná dvojjazyčná publikace - viz seznam publikací;

2) Průzkum tahových cest velkých šelem v příhraniční oblasti ČR-SR. Studie slouží pro systémovou ochranu šelem, např. vymezení tahových oblastí, metodiku stanovení počtů šelem, spolupráci odborníků v příhraničním pásmu aj.;

3) Brdo. Odborný průzkum cenného 130 let starého bukového lesa byl proveden jako podklad pro jeho vyhlášení zvláště chráněným územím;

4) Ošetřování památných stromů. Studie shrnuje unikátní dvacetileté zkušenosti naší organizace z ošetřování všech památných a významných stromů na Valašsku, slouží jako metodická příručka;

5) Vařákovy paseky. Rozsáhlá a komplexní podkladová studie pro vyhlášení zvláště chráněného území;

6) Inventarizace výskytu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) na katastrálním území obce Lačnov (okres Vsetín). Inventarizace šafránu byla provedena 26. až 30. 3. 2012 ze dvou důvodů: požadavek obce, aby měla podklad pro rozhodování především v oblasti stavebního a územního plánu, a získání dostatečného množství podkladů pro orgány ochrany přírody pro vyhlášení dalších ochranných opatření, zejména v intravilánu obce mimo PP Lačnov a PP Sucháčkovy paseky.

7) Voda v krajině. Studánky a prameny – studie o významu drobných vodních zdrojů v krajině s metodikou péče o ně. Studie vychází z klíčových aktivit našeho projektu;

8) Závěrečná analýza projektu. Komplexní shrnutí a zhodnocení všech realizovaných aktivit projektu a zhodnocení významu projektu jako modelového pro další podobné aktivity.

Studie jsou přilíš rozsáhlé k umístění na web, proto si je můžete vyžádat v naší kanceláři, případně je můžeme zaslat zájemcům v elektronické podobě. Stejně tak můžeme zapůjčit či zaslat sylaby a další pracovní texty k pořádaným seminářům na témata:

- Ochrana velkých šelem - Legislativní základy pro práci Stráže přírody v ČR a SR - Základy řezbářství a výroba tradičních valašských klátů - Práce se dřevem - Národní síť záchranných stanic v ČR - Ochrana motýlů ve Zlínském kraji - Ochrana krasů v České a Slovenské republice - Obyčeje a lidové tradice v době předvánoční a vánoční

 

Celkový počet akcí pořádaných v projektu
(kompletní seznam všech akcí s popisem si můžete stáhnout zde):

25 jednodenních seminářů a 18 vícedenních seminářů a konferencí

73 přírodovědných exkurzí

56 řemeslných dílen a prezentací řemesel

25 akcí pro Karpatské poutníky

68 vernisáží výstav a přírodě a práci ČSOP a SZOPK

34 akcí zaměřených na praktickou ochranu přírody, péči o studánky apod.

88 přírodovědných a jiných přednášek

30 besed a kulatých stolů k aktuálním problémům

33 koordinačních česko-slovenských setkání

9 celotýdenních Táborů ochrancov přírody a táborů Karpatských poutníků

4 rozsáhlé přírodovědné soutěže pro děti

15 mediálních prezentací

8 odborných fotografických seminářů

9 pietních aktů

Partneři projektu příroda nezná hranic, kteří se na projektu aktivně podíleli a zajišťují v souladu s uzavřenými smlouvami jeho udržitelnost, zachování a přetrvání partnerství nejméně do 30. září 2018:

Slovenský zväz ochráncov prírody a krajiny, Ústredný výbor

IČ: 00178365

Prievidza

Mgr. Kristína Voralová

 

ZO ČSOP Radhošť

IČ: 64123804

Rožnov pod Radhoštěm

Ing. František Šulgan

 

Javorníky, občianske združenie

IČ: 31803491

Lazy pod Makytou

Ing. Miroslav Maczko

 

Základná škola

IČ: 35995988

Považská Bystrica

Mgr. Zuzana Slaninková

 

ZO ČSOP Javorníček

IČ: 70893675

Podlesí 32, Valašské Meziříčí

Mgr. Jitka Dvorská

 

ZO SZOPK SMOP a J

IČ: 00178365

Liptovský Mikuláš

Ing. Janka Podyšáková

 

3. ZO ČSOP

IČ: 64123715

Valašské Meziříčí

Ivan Chumchal

 

ZO SZOPK Oravské muzeum

IČ: 00178365

Dolný Kubín

RNDr. Olga Removčíková

 

ZO ČSOP 74/03

IČ: 64601510

Lipník nad Bečvou

Petr Tomáš

 

Okresní výbor ČSOP Vsetín

IČ: 117641

Valašské Meziříčí

Marcela Němcová

 

Občanské sdružení ochránců přírody

IČ: 69211795

Valašské Meziříčí PS 49

Ing. Magdaléna Jugová

 

1. ZO ČSOP

IČ: 64123693

Valašské Meziříčí

Jaroslav Kalhous

 

ZO ČSOP Planorbis

IČ: 47930268

Kroměříž

Ing. Josef Křetinský

 

ČSOP Via

IČ: 65270011

Hulín

Pavel Šálek

 

ZO 70/02 ČSOP

IČ: 47657901

Nový Jičín

Petr Orel

 

Další informace o projektu se dozvíte na webech slovenského partnera SZOPK:

http://www.szopk.sk/prirodanepoznahranice.htm

http://www.vstop.sk/index.html

Publikace

publikace_NaucneStezkyVM2.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist