OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » Naše služby

PÉČE O ZELEŇ

Mapování zeleně a zajišťování podkladů pro vyhlašování památných stromů

Poradenská činnost v oblasti péče o zeleň pro místní samosprávu i veřejnost

 • posouzení aktuálního stavu stromů a návrh opatření
 • návrhy rekonstrukcí zelených ploch
 • zpracování podkladů pro posouzení a posudků stromů navržených ke kácení

Speciální ošetření dřevin

 • veřejná zeleň ve městech i obcích, okrasná zeleň v zahradách, památné stromy, významné solitéry, stromy historických zahrad a parků, aleje a stromořadí – provádíme dezinfekci a konzervaci dutin a ran; zdravotní řez; preventivní a bezpečnostní vazby korun speciálními popruhy; vázání systému „Cobra“ atd.

Výsadby a údržba zeleně

 • návrhy výsadeb – veřejná prostranství, parky a zahrady
 • realizace veškerých výsadeb – včetně vzrostlých stromů o obvodu kmínku až 25 cm
 • údržba keřových skupin včetně zmlazování
 • údržba stromů – zdravotní a bezpečnostní řez
 • odborný ořez – ochranná pásma nadzemních vedení inženýrských sítí, zajištění průjezdního profilu apod.; bezpečnostní vázání korun
 • speciální ošetření – dutiny, praskliny, úžlabí nebezpečných rozdvojení větví a kmene
 • inventarizace dřevin v porostech
 • vyznačení a provedení probírek
 • odstraňování nevhodných náletových dřevin a ruderálních porostů

Kácení stromů

 • včetně rizikového kácení a nepřístupných terénů (hřbitovy apod.)

Zajištění sadebního materiálu pro veškeré výstavby

 • včetně levného materiálu domácí produkce

Výsadby v krajině

 • břehové porosty – včetně zpevnění břehů vrbovými vyplétačkami
 • remízy, skupiny dřevin i solitéry, prvky ÚSES

Budování naučných stezek a informačních tabulí,
usměrnění návštěvnosti

 • kompletní realizace naučných stezek (již jsme vybudovali přes 20 stezek)
 • výběr trasy, zajištění textů a grafického zpracování
 • zhotovení a instalace stojanů
 • zpracování a barevný tisk tabulí
 • zhotovení a instalace zábran a plotů pro usměrnění návštěvnosti na turisticky exponovaných trasách

Speciální činnosti

Přírodovědné posudky a inventarizace

Likvidace agresivních nepůvodních rostlin

 • bolševník
 • křídlatka
 • netýkavky

Biologická ochrana proti škůdcům v zemědělství

 • instalace budek pro zpěvné ptactvo
 • instalace sovníků a poštolníků
 • rozmísťování berliček pro dravce

Praktická ochrana přírody

Péče o chráněná území

 • realizace plánů péče, kosení, odstraňování náletů, hloubení tůní pro obojživelníky, instalace označení chráněných území, protierozní opatření

Péče o chráněné druhy živočichů a rostlin – realizace programů na ochranu biodiverzity

 • péče o nalezené zraněné živočichy, zajištění převozu do Stanice pro záchranu živočichů ČSOP v Bartošovicích
 • záchranné přenosy ohrožených živočichů a rostlin (např. žáby při jarním tahu, škeble z přehrad a rybníků, raci,…)
 • přemísťování ohrožených čapích hnízd na umělé hnízdní podložky, kompletní péče o čápy
 • praktická ochrana dravců a sov
 • zajištění kroužkování ptáků (např. mladých čápů na hnízdech)
 • budování nových a ochrana stávajících stanovišť pro zvláště chráněné druhy živočichů (hloubení tůní pro obojživelníky, úprava břehů a instalace umělých nor pro ledňáčky říční, zabezpečení jeskyní a štol pro klidné přezimování netopýrů, instalace bezpečnostní fólie zabraňující migrujícím obojživelníkům ve vstupu na vozovku, úpravu objektů pro hnízdění sovy pálené atd.)

Aktuality

8. 12. 2019

Darujte zážitek

archiv

Publikace

publikace_PamatneStromyValasska.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist