OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » Naše služby

PÉČE O ZELEŇ

Mapování zeleně a zajišťování podkladů pro vyhlašování památných stromů

Poradenská činnost v oblasti péče o zeleň pro místní samosprávu i veřejnost

 • posouzení aktuálního stavu stromů a návrh opatření
 • návrhy rekonstrukcí zelených ploch
 • zpracování podkladů pro posouzení a posudků stromů navržených ke kácení

  Výsadby a údržba zeleně

  • návrhy výsadeb – veřejná prostranství, parky a zahrady
  • realizace veškerých výsadeb – včetně vzrostlých stromů o obvodu kmínku až 25 cm
  • údržba keřových skupin včetně zmlazování
  • údržba stromů – zdravotní a bezpečnostní řez
  • odborný ořez – ochranná pásma nadzemních vedení inženýrských sítí, zajištění průjezdního profilu apod.; bezpečnostní vázání korun
  • speciální ošetření – dutiny, praskliny, úžlabí nebezpečných rozdvojení větví a kmene
  • inventarizace dřevin v porostech
  • vyznačení a provedení probírek
  • odstraňování nevhodných náletových dřevin a ruderálních porostů

    Výsadby v krajině

    • břehové porosty – včetně zpevnění břehů vrbovými vyplétačkami
    • remízy, skupiny dřevin i solitéry, prvky ÚSES

    Budování naučných stezek a informačních tabulí,
    usměrnění návštěvnosti

    • kompletní realizace naučných stezek (již jsme vybudovali přes 20 stezek)
    • výběr trasy, zajištění textů a grafického zpracování
    • zhotovení a instalace stojanů
    • zpracování a barevný tisk tabulí
    • zhotovení a instalace zábran a plotů pro usměrnění návštěvnosti na turisticky exponovaných trasách

    Speciální činnosti

    Přírodovědné posudky a inventarizace

    Biologická ochrana proti škůdcům v zemědělství

    • instalace budek pro zpěvné ptactvo
    • instalace sovníků a poštolníků
    • rozmísťování berliček pro dravce

    Praktická ochrana přírody

    Péče o chráněná území

    • realizace plánů péče, kosení, odstraňování náletů, hloubení tůní pro obojživelníky, instalace označení chráněných území, protierozní opatření

    Péče o chráněné druhy živočichů a rostlin – realizace programů na ochranu biodiverzity

    • péče o nalezené zraněné živočichy, zajištění převozu do Stanice pro záchranu živočichů ČSOP v Bartošovicích
    • záchranné přenosy ohrožených živočichů a rostlin (např. žáby při jarním tahu, škeble z přehrad a rybníků, raci,…)
    • přemísťování ohrožených čapích hnízd na umělé hnízdní podložky, kompletní péče o čápy
    • praktická ochrana dravců a sov
    • zajištění kroužkování ptáků (např. mladých čápů na hnízdech)
    • budování nových a ochrana stávajících stanovišť pro zvláště chráněné druhy živočichů (hloubení tůní pro obojživelníky, úprava břehů a instalace umělých nor pro ledňáčky říční, zabezpečení jeskyní a štol pro klidné přezimování netopýrů, instalace bezpečnostní fólie zabraňující migrujícím obojživelníkům ve vstupu na vozovku, úpravu objektů pro hnízdění sovy pálené atd.)

    Publikace

    publikace_ObycejeNaValassku.jpg
     

      

    Děkujeme


    Sledujte nás
     

    TOPlist