OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Valašské ekocentrum

Vítejte na stránkách
Severomoravského regionálního sdružení

Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (ČSOP)

je nevládní nezisková organizace, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. V našich řadách najdete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu.

Při ochraně spolupracujeme se státními institucemi, které upozorňujeme na případné porušování zákonů a činnosti škodící životnímu prostředí. Snažíme se také působit na občany, aby si uvědomili svou spoluodpovědnost za přírodu a životní prostředí a vedeme své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému a k uznávání rovného práva mezi člověkem a přírodou.

 

SEVEROMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ČSOP

Je pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, registrovaný pod spisovou značkou L49296, vedenou u Městského soudu v Praze.

Činnost ČSOP ve Valašském Meziříčí má dlouholetou tradici. Základní organizace zde vznikly už v roce 1980, prakticky ihned po založení Českého svazu ochránců přírody v naší republice.

V říjnu roku 1995 ve Val. Meziříčí vzniklo Severomoravské regionální sdružení (SmRS) ČSOP, které plní mimo jiné funkci informačního a koordinačního centra pro základní organizace ČSOP na severní Moravě a ve Slezsku. Sdružuje více než 23 základních organizací. Většinu našich projektů a dalších činností realizujeme ve spolupráci s ZO 76/17 ČSOP Javorníček.

Další zajímavosti a především fotografie z naší činnosti můžete najít na našem FACEBOOKU nebo TWITTERU nebo INSTAGRAMU.


NAŠE PROJEKTY

Příroda všemi smysly je projekt přesahující z roku 2020, který umožnuje dětem prostřednictvím tří nově vytvořených výukových programů setkání s živou přírodou a její vnímání všemi smysly. Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Valašské Meziříčí.

EVVO Valašského ekocentra je dotace na vytvoření a realizaci výukových programů pro EVVO dětí v rámci školní i mimoškolní výuky a realizaci terénních vzdělávacích a osvětových ekovýchovných exkurzí pro rodiny s dětmi a seniory v rámci volnočasových aktivit. Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Valašské Meziříčí.

Vzhůru do přírody - projekt pro seniory s pohybovým omezením i pohybově aktivní seniory s cílem vytrhnout je z každodenního stereotypu podnícením společného zájmu o aktuální ekologické problémy současnosti a zároveň konkrétními vzdělávacími aktivitami přispívat ke zlepšení jejich vztahu k přírodě, životnímu prostředí a environmentálně odpovědné spotřebě.

Příroda pro každého je  projekt  environmentálních vzdělávacích aktivit pro děti, studenty a dospělou veřejnost cíleně zaměřených na přírodu a historii Hradiska v Rožnově p.R.

Krajina pro lidi a přírodu – cílem projektu je zajistit potřebný management realizovaných opatření v lokalitě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm . V rámci projektu bude proveden výchovný řez všech vysázených ovocných stromů a solitérních dubů, ruční vysečení trávy v aleji a stromořadí ovocných dřevin , ruční sečení a pletí okolo vysazených keřů  ruční sečení založené květnaté louky (pás délky 340 m a šířky 4 m) – 3 x ročně dle stavu vegetace.  Realizace započne v předjarním období a bude ukončena na podzim.

Projekty jsou spolufinancovány Městem Rožnov pod Radhoštěm

Až naprší a uschne - na mokřadu Rybníky v Hrachovci u Valašského Meziříčí vytvoříme ukázkovou lokalitu pro zadržení vody v krajině. Na vysoce erozivním poli bude příčně v těsné blízkosti mokřadu vytvořena vyvýšená mez se třemi vysázenými ovocnými stromy, nad mezí bude vytvořen svejl, odvádějící přívalové srážky směrem do mokřadu, na mokřadu bude vytvořena nová tůň  a částečně obnoveny a rozšířeny 3 zazemněné tůně. Na lokalitu zorganizujeme 5 osvětových exkurzí pro studenty středních škol a veřejnost. Projekt je realizován s finanční podporou Nadačního fondu Veolia

Zachování hnízdiště rybáků obecných na zavodněné štěrkovně u Hustopečí nad Bečvou je projekt v rámci programu „Ochrana biodiverzity“ podpořený Českým svazem ochránců přírody.

www.csop.cz


SRDEČNĚ VÁS ZVEME:


Děkujeme všem, kteří nás podporují.A těm, kteří nám pomáhají a spolupracují!


Nepřehlédněte

Publikace

publikace_MKurta.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist