Úvodní stránka » Výukové programy

Výukové programy

Co je to výukový program?
- jedno a vícehodinový program pro školy volně navazující na školní osnovy, délku programu lze po dohodě časově upravit
- probíhá převážně v terénu – na zahradě Valašského ekocentra a v jeho okolí /lesopark, rybníček/, výjimečně ve škole či školce
- je založen na praktických úkolech, tvořivé práci s přírodninami, na učení hrou a prožitkem, přímým kontaktem s živou přírodou


- program vedou odborní pedagogičtí pracovníci
- za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog a lektor jej může požádat o spolupráci
- účastní se ho celá třída i s pedagogem, který získané poznatky a dovednosti může dále využívat a rozvíjet ve vyučování
- na venkovní programy doporučujeme oblečení do terénu, pevnou uzavřenou obuv, pláštěnku
- při návštěvě jsou nutné přezůvky, pro děti doporučujeme s sebou nápoje


- účastnický poplatek za celou třídu bude vybírán na začátků výuky hotově, jejich cena se liší podle délky a typu programu
- činnosti by měly vést děti nenásilnou formou k osvojování si znalostí a dovedností o regionální přírodě a tradicích na Valašsku, ekologicky únosného jednání a chování v běžném životě
- nejen školám, ale i školním družinám, kroužkům a oddílům nabízíme programy odpoledne v čase dle vzájemné domluvy.
- rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Aktuality

16.3.2016

Podpořte nás :)

archiv

Publikace

publikace_NaucneStezky.jpg

  

Podpořte nás!


Sledujte nás


j 

TOPlist