Úvodní stránka » Výukové programy

Výukové programy

Co je to výukový program?

- jedno a vícehodinový program pro školy, družiny, oddíly, volně navazuje na školní osnovy
- program vedou odborní pedagogičtí pracovníci
- probíhá v přírodě, ve Valašském ekocentru a přilehlé přírodní zahradě,jen výjimečně ve škole, školce
- účastní se ho celá třída i s pedagogem, který získané poznatky a dovednosti může dále využívat a rozvíjet ve vyučování
- je založen na praktických úkolech, tvořivé práci s přírodninami, na učení hrou a prožitkem s ohledem na věkové kategorie, z programu si většinou děti odnáší domů svůj výrobek

- společným jmenovatelem je důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci, na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí.
- činnosti by měly vést děti nenásilnou formou k osvojování si znalostí a dovedností o regionální přírodě a tradicích
- na venkovní programy doporučujeme oblečení do terénu, vhodnou obuv, pláštěnku
- při návštěvě jsou vhodné přezůvky, pro děti doporučujeme s sebou nápoje

Naším cílem není vychovávat pouze odborníky, ale človíčky s pěkným vztahem k přírodě, tradicím regionu, ke všemu živému a tím také k lidem a sobě navzájem.

Programy nabízíme nejen školám, ale i kroužkům, školním družinám, klubům odpoledních hodinách v čase dle vzájemné domluvy

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist