Úvodní stránka » Aktuality » Vzpomíka na tábor

Cesta na Velikonoční ostrov

Symbol letošní táborové hry "Cesta na Velikonoční ostrov" - socha MOAI byla včera na tábořišti v Beskydech vyrobena a vztyčena, týdenní tábor nám zítra začíná. Dvorští
socha-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI Den první a druhý Roubenka Na Pasíčce s loukami a lesem u Krásné se staly na týden místem našeho letošního tábora pro mladé ochránce přírody z našeho oddílu FALCO i hulínského oddílu Orlovci. Díky rodičům, kteří svoje ratolesti přivezli až na tábořiště a postavili jim vlastní stany, zbyl v sobotu čas i poznávání přírody na tábořišti i v jeho okolí, koupání v tůni na potoce Vilčok, natažení sítí na odchyt a kroužkování ptáků, přípravu dřeva do kuchyně i na slavnostní oheň. V neděli pak táborová hra "Cesta na Velikonoční ostrov" pokračovala naplno. Dvorští
tabor-den-prvni-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI - Den třetí Den tradičně začínáme ranním lovem krys, což jsou orazítkované lístečky rozházené po lese ve svahu nad táborem. Do natažených sítí se odchytila mladá i dospělá červenka a sýkora parukářka. Výprava na Lysou horu, po cestě spoustu motýlů (včetně okáče voňavkového až na vrcholu Lysé hory), rozkvetlých hořců tolitovitých, ještěrka živorodá, sbíráme borůvky i ostružiny. Exkurze na druhou nejvýše položenou meteorologickou stanici v České republice (prvenství má jesenický Šerák) , kamarád Standa Ondruch nám umožnil vstup i na ochoz na střeše stanice - krásné výhledy, dohlednost přes 50 km. Děti učíme pracovat s turistickou mapou a buzolou. Večer si jednotlivé klany vybírají ze svého středu ptačího muže - ženu, jako první posvátný amulet získala Eliška Sedláčková. Dvorští
tabor-den-treti-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI - Den čtvrtý Službu v kuchyni má dnes horský klan ROCA. Po ranních lovech kroužkujeme další odchycené sýkory parukářky, děcka pomáhají s řezáním dřeva do kuchyně i s přípravou kůlů na závěrečnou hru "Jak chodí sochy MOAI". Setonův běh prověřil rychlost a obratnost všech táborníků, ve hře "Mizející dědictví ostrova" se dozvídají o zvířatech a rostlinách na ostrově. V odpoledním horku vyrážíme do údolí k naší tůni na potok Vilčok, na rozkvetlých porostech konopáčů podél cesty spoustu motýlů. S Pavlem natahujeme nad potokem síť a podařilo se odchytit jednoho ze vzácnějších ptačích obyvatel zdejších potoků a říček - skorce vodního. Při večerním táboráku odměňujeme ptačím amuletem Julinku Lorenzovou, jasná obloha lákala k pozorování hvězd. Dvorští
tabor-den-ctvrty-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI - Den pátý Den plný aktivit a zážitků. V noci se pokouším vyfotit torzo památného javoru s měsícem ozařujícím louku. Děcka spí v teplé letní noci pod širákem u ohniště. Dopoledne pomáháme vyčistit ptačí budky, vyvěšené v okolí tábora, výroba lodí z prutů pro páteční lov krys, házení šišek na cíl a rychlá desítka. Každý klan si na svém malém ohništi uvařil zeleninovou polévku (všechny byly mňam) a po vzoru starých zálesáků místo uklidil tak, že by nikdo nepoznal , že se tu vařilo. Po obědě a odpoledním klidu hrabeme seno v horní části louky a uklízíme ho do pytlů pro přikrmování zvěře v zimním období. Bádání vodních breberek na potoku Vilčok a samozřejmě koupačka v krásné tůni. Kroužkování odchycených ptáků, výroba sošek MOAI a večerní táborák se zpíváním při kytaře, amulet získala Anička Sedláčková. Do sítě se chytil další netopýr ušatý. Dvorští
tabor-den-paty-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI - Den šestý Tropická noc, na tábořišti (cca 750 m n.m.) neklesla noční teplota pod + 22 C. Celodenní výprava, čeká nás cca 17 km přes Obidovou, Bílý Kříž a Grúň zpět do tábora. Cestou spousta krásných setkání s živou přírodou i výhledy do krajiny, spoustu ostružin a na závěr koupání v naší známé tůni. Amulet Ptačího muže získává Toby. Dvorští
tabor-den-sesty-jpg
Odkaz na fotky: zde
RAPA NUI - Den sedmý Poslední celý den na táboře, poslední noc pod širákem. Tábor vrcholí, klany postupně navštěvují Území tučných krys, Území slepýšů, Území mluvících dřev a Území vyschlého jezera a plní úkoly. V Území kráčejících soch si vyzkouší, jakým způsobem se na RAPA NUI přemísťovaly sochy Moai. V soutěži o nejlepšího Ptačího muže - ženu vítězí Julinka. Luštění tajné zprávy, hledání hnízda fregatky a přenesení jejího vejce k soše MOAI, cestu ke zprávě o pokladu ukáže lesní Hejkal. Skalní klan byl jediný, který správně vyrazil hledat poklad západním směrem. Večerní oheň, vyhodnocení táborových klání, poslední večerka. Začíná pršet, od Lysé hory přichází bouřka. Dvorští
tabor-den-posledni-jpg
Odkaz na fotky: zde
 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist