Úvodní stránka » ČSOP Javorníček

ZO ČSOP 76/17 Javorníček

Ve Valašském Meziříčí pracuje také základní organizace č. 76/17 ČSOP Javorníček, která vznikla v roce 2000. Zaměřuje se zejména na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětí, mládeže a veřejnosti, praktickou ochranu přírody a ochranářské mapování zejména zvláště chráněných druhů živočichů. Při ČSOP Javorníček pracuje oddíl mladých ochránců přírody Falco (vznikl v březnu 1990), akreditované Středisko ekologické výchovy a Informační centrum ČSOP Javorníček.

MOP ČSOP Falco – oddíl mladých ochránců přírody

Oddíl vznikl a zahájil svoji činnost 8. března 1990. U jeho zrodu stáli Jitka a Mirek Dvorští, kteří v oddílu vychovávali i své dvě vlastní děti. Oddílem prošly již stovky dětí, z původního asi 15-tičlenného kolektivu se oddíl rozrostl na současných asi 35 dětí ve věku 6–18 let. Falco se schází v klubovně ekocentra Javorníček ve Středisku volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. K aktivitám oddílu patří kromě pravidelných oddílových schůzek také víkendové výpravy do přírody, plnění aktivit Beskydského poutníka, aktivní ochrana přírody, dílny tradičních lidových řemesel, účast na osvětových akcích podporujících tradice Valašska.

Více se o nás dozvíte ZDE

Ekocentrum Javorníček

Akreditované ekocentrum pracuje v prostorách Střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Hlavní náplní jeho činnosti jsou výukové programy pro mateřské a základní školy z Valašskomeziříčska zaměřené na nejrůznější přírodovědná nebo ekologická témata a tradice Valašska. Vedoucí ekocentra je Mgr. Jitka Dvorská.

Informační centrum Javorníček

Centrum funguje s podporou Lesů ČR, s. p., sídlí v rekonstruované dřevěnici v místní části Valašského Meziříčí – Podlesí u ukázkové přírodní zahrady. IC se zaměřuje zejména na propagaci přírodních živých zahrad, péči o studánky a vodní zdroje v okolí, prvotní péči o nalezené hendikepované živočichy, výuku starých lidových řemesel, šetrnou turistiku, pro zájemce zajišťuje průvodcovskou činnost po zajímavých přírodních lokalitách a NS v okolí. Na telefonické, e-mailové a ústní dotazy odpovídáme průběžně. Na exkurzi po ukázkové přírodní zahradě o víkendu je vhodné se objednat předem telefonicky nebo e-mailem.

Infocentrum je pro veřejnost otevřeno ve všední dny (Po–Pá) po pracovní době od 17 do 20 hodin, po telefonické domluvě i o sobotách a nedělích.

Za provoz Infocentra zodpovídá: Mirek Dvorský, kontakt: mirek.dvorsky@ochranci.cz, mobil 728 585 009

Kontakt

Mgr. Jitka Dvorská, předsedkyně - e-mail dvorska-ddm@seznam.cz
Mirek Dvorský - e-mail mirek.dvorsky@ochranci.cz

Adresa: Podlesí 32, 757 01 Valašské Meziříčí

Pokud chcete osobně či anonymně přispět na naši činnost, můžete tak učinit na číslo účtu organizace: 1770801319/0800.
Za jakoukoliv částku mnohokráte děkujeme!

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist