Úvodní stránka » Aktuality » Exkurze za jarní přírodou Javorníků
Ze sobotní exkurze pro veřejnost za jarní přírodou Javorníků. Již cestou z Huslenek pozorujeme přeletujícího včelojeda lesního, přímo na cestě slepýš křehký, poletují motýli a pozorujeme taky první orchideje - vstavače mužské. Ty nás vyjma lesních úseků provází prakticky celou trasou. Nápadné, statné květy vystupují z rozkvétajících luk, jedna velká nádhera. Na horských loukách v PR Galovské lúky ještě kvetou prstnatce bezové a májové, začínají vykvétat pětiprstky žežulník, bradáčky vejčité, našli jsme i listy vemeníku dvojlistého a vzácnou rostlinku řepíček řepíkovitý. Po noční bouřce krásné jarní počasí, daleké výhledy. Akce byla součástí našeho vzdělávacího projektu "Cesty za poznáním přírody Zlínského kraje", podpořeného ZK a Městem Valašské Meziříčí. Foto: MD a Tomáš Kašpar ml.
281071965_2580129252123691_365051330811184483_n.jpg
Odkaz na fotky: zde
 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist