OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Naše projekty » Ochrana biodiverzity

Národní program Ochrana biodiverzity

 

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání ČSOP. Pravidelně každý rok realizujeme několik drobných projektů podpořených Národním programem Ochrana biodiverzity. Jsou zaměřené na mapování výskytu vzácných rostlin a živočichů a podpůrné činnosti na jejich ochranu i ochranu jejich přirozeného životního prostředí.

V roce 2013 jsou to tyto projekty:

 

Výsadba zapěstovaných semenáčky tisů do lesů ve správě Lesů ČR, s. p., a péče o shromážděné semenáčky

V průběhu roku vysadíme na území ve správě LČR, s. p., cca 30 ks vzrostlých semenáčků tisů, které jsme léta zapěstovávali z malých semenáčků sesbíraných v předchozích letech od cca 20 ks tisů v Beskydech. Tisy budou zajištěny oplocenkami a klecemi proti okusu. Cílem je napomoci rozšiřování silně ohroženého tisu na Valašsku z genově původních semenáčků. 

Bombus - výroba a instalace úlků pro čmeláky v areálu Valašského ekocentra

Vyrobíme 12 úlků pro čmeláky, které rozmístíme v areálu zahrady a sadu připravovaného výukového areálu Valašského ekocentra ve Val. Meziříčí. Budou sloužit jako náhradní úkryty pro ohrožené čmeláky i jako pomůcka k propagaci ochrany čmeláků při ekovýchovných programech.

 

Zlepšení podmínek pro letní kolonie netopýrů v areálu Valašského ekocentra

Netopýři jsou zvláště ve městech ohroženi ubýváním úkrytových možností pro jejich kolonie (kvůli zateplování sídlišť a rodinných domů, kácení doupných stromů apod.). V připravovaném výukovém areálu Valašského ekocentra jsme instalovali 6 ks budek pro netopýry (4 typy) tak, abychom získali potřebné informace, které budky netopýři preferují a využívají. V následujících letech se chceme zaměřit na jejich monitoring a následnou spolupráci s orgánem ochrany přírody, jejichž cílem bude zachování stávajících úkrytů. Další navazující činností pak bude realizace akcí, přednášek a seminářů s cílem propagovat tento druh živočichů.

 

Prohloubení zanesené tůně a úprava odtoku vody z ní

Speciálním obojživelným bagrem na tzv. „komářích nohách" prohloubíme zazemňující se mokřad u obce Lidečko mezi vrcholy Krajčice a Kopce. Tůň tím získá opět dostatečnou hladinu vody, aby mohla sloužit jako útočiště a rozmnožiště obojživelníkům i dalším druhům živočichů. Odbagrovaná zemina se bagrem rozloží i uhladí a ručně rozhrabe v okolí, aby se vybagrovaná tůň během několika měsíců opět pěkně zapojila do krajiny.

 

Management mokřadu Rybníky u Valašského Meziříčí

Nejvýznamnějším mokřadem na území Valašského Meziříčí je lokalita Rybníky u Hrachovce. V nejcennější části mokřadní louky byl odstraněn nálet a rákos, aby nedocházelo k zatahování hladiny a postupnému zazemňování tůní. Vykosili jsme ruderální porost na severní hrázi a travní porosty ve východní a střední části mokřadní louky.

 

Péče o lokalitu s výskytem šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) na okraji lesního pozemku LČR, s. p.

Lokalita Vařákovy paseky je v péči ČSOP od vyhlášení programu Biodiverzita v r. 1996. Tehdy zde byly pouhé 4 ks šafránů, ale díky postupné každoroční péči jejich počet dnes přesahuje podle letošního sčítání 1500 ks. Péče o šafrány vyžaduje pravidelné kosení, které jsme letos provedli dvakrát, poprvé začátkem července a podruhé začátkem září. Opravili jsme také kolovou ohradu vymezující tento prostor a po obvodu plochy odstranili křoviny a náletové stromky.

 

 

Publikace

publikace_PamatneStromyValasska.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist