Úvodní stránka » Naše projekty » Naše projekty

NAŠE PROJEKTY 2022

Cesty za poznáním přírody je dotace na realizaci výukových programů pro EVVO dětí v rámci školní i mimoškolní výuky a realizaci terénních vzdělávacích a osvětových ekovýchovných exkurzí pro rodiny s dětmi a seniory v rámci volnočasových aktivitProjekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje a městem Valašské Meziříčí.

Za poznáním přírody a historie - projekt pro seniory s pohybovým omezením i pohybově aktivní seniory s cílem vytrhnout je z každodenního stereotypu podnícením společného zájmu o aktuální ekologické problémy současnosti a zároveň konkrétními vzdělávacími aktivitami přispívat ke zlepšení jejich vztahu k přírodě, životnímu prostředí a environmentálně odpovědné spotřebě.

Krajina pro lidi a přírodu - Hradisko II. – cílem projektu je zajistit potřebný management realizovaných opatření v lokalitě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm . V rámci projektu bude proveden výchovný řez všech vysázených ovocných stromů a solitérních dubů, ruční vysečení trávy v aleji a stromořadí ovocných dřevin , ruční sečení a pletí okolo vysazených keřů  ruční sečení založené květnaté louky (pás délky 340 m a šířky 4 m) – 2 x ročně dle stavu vegetace.  Realizace započne v předjarním období a bude ukončena na podzim.

Projekty jsou spolufinancovány Městem Rožnov pod Radhoštěm

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist