OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Naše projekty » Naše projekty od roku 2020

NAŠE PROJEKTY

Příroda všemi smysly je projekt přesahující z roku 2020, který umožnuje dětem prostřednictvím tří nově vytvořených výukových programů setkání s živou přírodou a její vnímání všemi smysly. Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Valašské Meziříčí.

EVVO Valašského ekocentra je dotace na vytvoření a realizaci výukových programů pro EVVO dětí v rámci školní i mimoškolní výuky a realizaci terénních vzdělávacích a osvětových ekovýchovných exkurzí pro rodiny s dětmi a seniory v rámci volnočasových aktivitProjekt je spolufinancován Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Valašské Meziříčí.

Vzhůru do přírody - projekt pro seniory s pohybovým omezením i pohybově aktivní seniory s cílem vytrhnout je z každodenního stereotypu podnícením společného zájmu o aktuální ekologické problémy současnosti a zároveň konkrétními vzdělávacími aktivitami přispívat ke zlepšení jejich vztahu k přírodě, životnímu prostředí a environmentálně odpovědné spotřebě.

Příroda pro každého je  projekt  environmentálních vzdělávacích aktivit pro děti, studenty a dospělou veřejnost cíleně zaměřených na přírodu a historii Hradiska v Rožnově p.R.

Krajina pro lidi a přírodu – cílem projektu je zajistit potřebný management realizovaných opatření v lokalitě Hradisko v Rožnově pod Radhoštěm . V rámci projektu bude proveden výchovný řez všech vysázených ovocných stromů a solitérních dubů, ruční vysečení trávy v aleji a stromořadí ovocných dřevin , ruční sečení a pletí okolo vysazených keřů  ruční sečení založené květnaté louky (pás délky 340 m a šířky 4 m) – 3 x ročně dle stavu vegetace.  Realizace započne v předjarním období a bude ukončena na podzim.

Projekty jsou spolufinancovány Městem Rožnov pod Radhoštěm

Až naprší a uschne - na mokřadu Rybníky v Hrachovci u Valašského Meziříčí vytvoříme ukázkovou lokalitu pro zadržení vody v krajině. Na vysoce erozivním poli bude příčně v těsné blízkosti mokřadu vytvořena vyvýšená mez se třemi vysázenými ovocnými stromy, nad mezí bude vytvořen svejl, odvádějící přívalové srážky směrem do mokřadu, na mokřadu bude vytvořena nová tůň  a částečně obnoveny a rozšířeny 3 zazemněné tůně. Na lokalitu zorganizujeme 5 osvětových exkurzí pro studenty středních škol a veřejnost. Projekt je realizován s finanční podporou Nadačního fondu Veolia

Zachování hnízdiště rybáků obecných na zavodněné štěrkovně u Hustopečí nad Bečvou je projekt v rámci programu „Ochrana biodiverzity“ podpořený Českým svazem ochránců přírody.

Publikace

skenování0002.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist