Úvodní stránka » Naše projekty » Naše projekty

NAŠE PROJEKTY 2024

Společně poznáváme a chráníme přírodu - Projekt si klade za cíl vytvářet a posilovat v dětech i dospělých pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, jeho ochraně i pocit sounáležitosti s místem, kde žiji. V rámci projektu dětem i dospělým umožníme blízký kontakt s živou přírodou, budou získávat a prohlubovat nové vědomosti, na příkladech ohrožených a zvláště chráněných biotopů, živočichů i rostlin je zasvětíme do problematiky praktické ochrany přírody. Projekt je financován Městem Valašské Meziříčí

Za poznáním přírody - projekt pro seniory s pohybovým omezením i pohybově aktivní seniory s cílem vytrhnout je z každodenního stereotypu podnícením společného zájmu o aktuální ekologické problémy současnosti a zároveň konkrétními vzdělávacími aktivitami přispívat ke zlepšení jejich vztahu k přírodě, životnímu prostředí a environmentálně odpovědné spotřebě. Projekt je spolufinancován Městem Rožnov p.R  

Krajina pro lidi a přírodu - Hradisko III. – Cílem projektu je zajistit následný management opatření, realizovaných v minulých letech v lokalitě Hradisko u Rožnova p. R – výchovné řezy vysazených ovocných stromů a dubů, ruční vysečení trávy v aleji, stromořadí a v okolí vysazených keřů včetně jejich vypletí, pokosení založené květnaté louky.  Projekt je spolufinancován Městem Rožnov p.R. z programu „Milion pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí“

Poznej a chraň – projekt uskutečněný v rámci programu Ochrana biodiverzity na podporu svazové kampaně Rok motýlů, Setkání s přírodou a Živá zahrada

Naše mokřady v době klimatické změny – spolupráce na realizaci projektu ČSOP podpořeného NPŽP ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist