Úvodní stránka » Výukové programy » Nabídka terénních exkurzí:

Nabídka teréních exkurzí:


Určeno pro děti ze základních škol od 4.třídy. Nutno objednat předem elektronicky na adrese mirek., dvorsky@ochranci.cz nebo přes telefon 728 585 009. 


Střední Pobečví 

Přírodovědná vycházka v okolí Hustopečí nad Bečvou – zavodněné štěrkovny, lužní les, geomorfologie přirozeného toku, fenomén povodní, význam mokřadů v krajině a jejich ochrana, charakteristická fauna a flora včetně ukázky činnosti bobra evropského.

Doba trvání: cca 5 hod.

Délka: pěšky cca 6 km.

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu do Hustopečí nad Bečvou a zpět)

Náročnost: bez převýšení, i pro méně zdatné

Realizace: od 15. dubna do června včetně

__________________________________________________________________________________

Za ptáky choryňských rybníků 

Ornitologická vycházka do oblasti Choryňských rybníků – trasa z vlakového nádraží ve Lhotce nad Bečvou přes les Obora na rybníky, pozorování vodních ptáků pomocí stativového dalekohledu, význam mokřadů v krajině a jejich ochrana, fauna a flóra PR Choryňský mokřad, fenomén povodní.

Doba trvání: 4 hodiny

Délka: pěšky cca 7 km

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu vlakem do Lhotky nad Bečvou a zpět)

Náročnost: bez převýšení, i pro méně zdatné

Realizace : od dubna do června, září - říjen

__________________________________________________________________________________

Do tajemných skal Vsetínských vrchů

Přírodovědně – vlastivědná vycházka po významných skalních útvarech v PR Klenov a PP Svantovítovy skály, historie a současnost valašské krajiny, typická i vzácná fauna a flóra, výhledy.

Doba trvání: 5 hodin

Délka: pěšky cca 7 km

Cena: 2 500,- (cena nezahrnuje dopravu na Dušnou a zpět z přehrady Bystřička)

Náročnost: pro středně zdatné

Realizace : od dubna do června, září - říjen

__________________________________________________________________________________

Děkujeme za zájem!

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist