Úvodní stránka » Výukové programy » Výukové programy pro základní školy

----------Tuto sekci pro Vás připravujeme, děkujeme za pochopení.----------

JAK SE PEČE CHLEBA – o dlouhé cestě od semínka ke chlebu, poznávání obilnin, vytvoření vzorníčku, mletí mouky, uhnětení těsta a pečení pletýnek a placek

Délka programu: 2-3 hod.

S sebou: sáček se jménem

__________________________________________________________________________________

OD OVEČKY KE SVETRU

Covšechno je potřeba udělat než z ovčího rouna vznikne svetr. Hrátky s ovčí vlnou, předení na vřetánku, tvoření z ovčí vlny.

Délka programu: 1,5 -2,5 hod

 __________________________________________________________________________________

NÁŠ SOUSED NETOPÝR

V programu je přiblížen život netopýrů (jejich úkryty, potrava, životní cyklus, orientace v prostoru). Žáci pomocí programu pochopí, proč je důležité netopýry chránit

Délka programu: 1 – 2 hod.

Autorem programu je ČESON.

 __________________________________________________________________________________

PODZIM V LESE

Co je to les, poznávání stromů a keřů a jak se zvířátka připravují na zimu.

Délka programu: 1,5 -2 hod.

Vhodné: pro  1.a 2.tř.ZŠ

 __________________________________________________________________________________

CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO

Program zaměřený na jarní přírodu, zejména rostliny

Délka programu: 1-2 hod.

Vhodné: pro  1.a 2.tř.ZŠ

 __________________________________________________________________________________

U VODY

Program zaměřený na život u vody a ve vodě, lovení planktonkou, určování bezobratlých živočichů, vytvoření vlastního pozorovacího deníčku

Délka programu: 2 – 3 hod., nejvhodnější termín červen, září, nejlépe u rybníčka u ekocentra. Děti si vyrobí chrostíka, aby jim připomínal to, co běžně pod vodou nevidí.

 __________________________________________________________________________________

MOTÝLÍ KŘÍDLA

Povídání a hry o životě motýlů a včel samotářek, pozorování života v hmyzích domečkách

Délka programu: 1,5hod.

Vhodné: pro 1.2.tř.ZŠ

 __________________________________________________________________________________

STATEČEK

Hraní a povídání o domácích zvířátkách a jejich mláďatech, co potřebují k životu a k čemu je potřebuje člověk.

Délka programu: 1,5hod.

Vhodné: pro  1 a .2.tř.ZŠ

 __________________________________________________________________________________

KAM S NÍM?

Hravý program o obalech, odpadech, skládkách, třídění a recyklaci. Ukážeme si, jak odpad zredukovat a také že ne vše, co za odpad považujeme, je skutečně nutné vyhodit. Vytvoříme výrobky z odpadového materiálu.

Pro zájemce i výroba recyklovaného papíru / každé dítě si přinese 3 výtisky novin typu Mladá fronta dnes/

Délka programu: 1- 3 hod.

 __________________________________________________________________________________

LES A JEHO OBYVATELÉ

Program o lese, jeho obyvatelích, stromech, keřích, plodech.

Délka programu: 1- 3 hod.

Vhodné: od 3.třídy ZŠ

 __________________________________________________________________________________

LIŠEJNÍKY

Co to jsou lišejníky, lišejník jako bioindikátor, zajímavosti, určování podle klíče a srovnávací sbírky, práce s lupou v klubovně a v terénu

Délka programu: 2 – 3 hod.

Vhodné:   pro ZŠ od 4. třídy

 __________________________________________________________________________________

NAD VODOU, POD VODOU

Pouze terénní program (květen, červen, září)

Život ve vodě, určování drobných vodních bezobratlých živočichů, vlastnosti a čistota vody, ekologické vztahy a souvislosti. Práce s lupou a určovacími klíči – úměrně věku dětí

Délka programu: 2 – 3 hod.

 __________________________________________________________________________________

NAŠI OBOJŽIVELNÍCI

Program o obojživelnících, jejich hlasy, problematika jejich ochrany.

Délka programu: 1 - 2hod.

Vhodné :  od 2.tř.ZŠ

 __________________________________________________________________________________

PTÁCI NA KRMÍTKU

Proč někteří ptáci na zimu odlétají a jiní zůstávají?  Děti se naučí poznávat běžné druhy ptáků, hrou zjistí, čím mohou ptactvo přikrmovat, uvidí různé druhy krmítek.

Délka programu: 1-2 hod.

 __________________________________________________________________________________

JARO OŽÍVÁ – PTÁCI

Hravé a tvořivé seznámení s pěti posly jara, co je jejich potravou, kde ptáci hnízdí, ukázky budek, hnízd a vajíček. Našli jsme ptáče – co s ním?

Délka programu: 1-2 hod.

 __________________________________________________________________________________

PROČ SE PTÁCI KROUŽKUJÍ

Program o ptácích, dle možnosti doplněn ukázkou kroužkování. Děti se seznámí s běžnými druhy ptáků žijícími v jejich okolí,  dozví se,  jak a proč se ptáci kroužkují.

Délka programu: 1 – 2 hod.

Vhodné :   od 4.třídy

 __________________________________________________________________________________

PŘÍRODNÍ ZAHRADA – jaro, léto, podzim, zima

Programy v přírodní zahradě využívají smyslové a praktické aktivity, děti „ochutnají“ zahradu všemi smysly, dle ročního období se seznámí s živočichy a jejich pobytovými znaky a obydlími, s rostlinami, léčivými bylinkami a jedlými plodinami. uvaří bylinkový čaj, zasadí rostlinku a zahrají hry. Při podzimních programech si vytlačí mošt, vykopou a upečou brambory či jablka.,

 __________________________________________________________________________________

EXKURZE DO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ CHKO BESKYDY A PODBESKYDÍ

Pouze terénní program. Odborný výklad, přírodovědná bádání, práce s lupou, dalekohledem, hry v přírodě a s přírodou.

Délka programu: polodenní, celodenní

Cena: 60-100 Kč na žáka + cestovné lektora/ů/

__________________________________________________________________________________

VELIKONOCE

Valašské zvyky a tradice od Masopustu do Velikonoc, hry našich dědečků, velikonoční tvoření

Délka programu: 1,5 -3 hod.

 __________________________________________________________________________________

VÁNOCE

Program plný pohody a tvořivosti seznamuje se zvyky a tradicemi na Valašsku od Adventu do Vánoc. Výroba svíček, svícnů, starodávných hraček, věštění, lití olova a další překvapení.

Délka programu: 1-3 hod.

S sebou: skořápky od vlašských ořechů

Aktuality

archiv

Publikace

publikace_VMStarozitnosti.jpg

  

Podpořte nás!


Sledujte nás


j 

TOPlist