Úvodní stránka » Aktuality » Za ptáky do Záhlinic
Páteční vycházka k Záhlinickým rybníkům byla jednou z akcí ke Světovému dni mokřadů, kdy si členové České společnosti ornitologické připomínají podepsání mezinárodní Úmluvy o mokřadech dne 2.února 1971 v iránském městě Ramsar. Účastníci z Valašskomeziříčska a Hulína se měli možnost seznámit s řadou druhů vodních ptáků i s významem mokřadů pro jejich zimování a tah. Na trase kolem rybníků, lemované pobytovými znaky bobrů, pozorujeme labutě velké, labuť zpěvnou, volavky popelavé i bílé, přeletují hejna kormoránů velkých i husy velké, zimují tu i husy běločelé, morčáci velcí, poláci velcí i chocholačky, hoholi severní, racci bělohlaví a bouřní, lysky černé. Zahlédli jsme i pár kopřivek obecných, hvízdáka euroasijského, zrzohlávku rudozobou, tradičně nejvíce bylo kachen divokých. Potěšilo pozorování orla mořského a ledňáčka říčního, který vydržel sedět snad 15 minut na větvičce padlého stromu přes říčku Rusavu, takže si ho všichni krásně prohlédli stativovým dalekohledem. Milé bylo setkání s RNDr.Jiljím Sitkem, pracovníkem Moravské ornitologické stanice v Přerově spojené s opékáním buřtíků u ornitologické chatky v lese Filena.
Jitka a Mirek Dvorští, Pavel Šálek

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist