OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » Naše služby

PÉČE O ZELEŇ

Mapování zeleně a zajišťování podkladů pro vyhlašování památných stromů

Poradenská činnost v oblasti péče o zeleň pro místní samosprávu i veřejnost

 • posouzení aktuálního stavu stromů a návrh opatření
 • návrhy rekonstrukcí zelených ploch
 • zpracování podkladů pro posouzení a posudků stromů navržených ke kácení

Speciální ošetření dřevin

 • veřejná zeleň ve městech i obcích, okrasná zeleň v zahradách, památné stromy, významné solitéry, stromy historických zahrad a parků, aleje a stromořadí – provádíme dezinfekci a konzervaci dutin a ran; zdravotní řez; preventivní a bezpečnostní vazby korun speciálními popruhy; vázání systému „Cobra“ atd.

Výsadby a údržba zeleně

 • návrhy výsadeb – veřejná prostranství, parky a zahrady
 • realizace veškerých výsadeb – včetně vzrostlých stromů o obvodu kmínku až 25 cm
 • údržba keřových skupin včetně zmlazování
 • údržba stromů – zdravotní a bezpečnostní řez
 • odborný ořez – ochranná pásma nadzemních vedení inženýrských sítí, zajištění průjezdního profilu apod.; bezpečnostní vázání korun
 • speciální ošetření – dutiny, praskliny, úžlabí nebezpečných rozdvojení větví a kmene
 • inventarizace dřevin v porostech
 • vyznačení a provedení probírek
 • odstraňování nevhodných náletových dřevin a ruderálních porostů

Kácení stromů

 • včetně rizikového kácení a nepřístupných terénů (hřbitovy apod.)

Zajištění sadebního materiálu pro veškeré výstavby

 • včetně levného materiálu domácí produkce

Výsadby v krajině

 • břehové porosty – včetně zpevnění břehů vrbovými vyplétačkami
 • remízy, skupiny dřevin i solitéry, prvky ÚSES

Budování naučných stezek a informačních tabulí,
usměrnění návštěvnosti

 • kompletní realizace naučných stezek (již jsme vybudovali přes 20 stezek)
 • výběr trasy, zajištění textů a grafického zpracování
 • zhotovení a instalace stojanů
 • zpracování a barevný tisk tabulí
 • zhotovení a instalace zábran a plotů pro usměrnění návštěvnosti na turisticky exponovaných trasách

Speciální činnosti

Přírodovědné posudky a inventarizace

Likvidace agresivních nepůvodních rostlin

 • bolševník
 • křídlatka
 • netýkavky

Biologická ochrana proti škůdcům v zemědělství

 • instalace budek pro zpěvné ptactvo
 • instalace sovníků a poštolníků
 • rozmísťování berliček pro dravce

Praktická ochrana přírody

Péče o chráněná území

 • realizace plánů péče, kosení, odstraňování náletů, hloubení tůní pro obojživelníky, instalace označení chráněných území, protierozní opatření

Péče o chráněné druhy živočichů a rostlin – realizace programů na ochranu biodiverzity

 • péče o nalezené zraněné živočichy, zajištění převozu do Stanice pro záchranu živočichů ČSOP v Bartošovicích
 • záchranné přenosy ohrožených živočichů a rostlin (např. žáby při jarním tahu, škeble z přehrad a rybníků, raci,…)
 • přemísťování ohrožených čapích hnízd na umělé hnízdní podložky, kompletní péče o čápy
 • praktická ochrana dravců a sov
 • zajištění kroužkování ptáků (např. mladých čápů na hnízdech)
 • budování nových a ochrana stávajících stanovišť pro zvláště chráněné druhy živočichů (hloubení tůní pro obojživelníky, úprava břehů a instalace umělých nor pro ledňáčky říční, zabezpečení jeskyní a štol pro klidné přezimování netopýrů, instalace bezpečnostní fólie zabraňující migrujícím obojživelníkům ve vstupu na vozovku, úpravu objektů pro hnízdění sovy pálené atd.)

Aktuality

archív

Publikace

publikace_JakChranimePrirodu.jpg
 

  

Děkujeme


Sledujte nás
 

TOPlist