Úvodní stránka » O nás » Naše služby

Praktická ochrana přírody

Péče o chráněná území

 • realizace plánů péče, kosení, odstraňování náletů, hloubení tůní pro obojživelníky, instalace označení chráněných území, protierozní opatření

Péče o chráněné druhy živočichů a rostlin – realizace programů na ochranu biodiverzity

 • péče o nalezené zraněné živočichy, zajištění převozu do Stanice pro záchranu živočichů ČSOP v Bartošovicích
 • záchranné přenosy ohrožených živočichů a rostlin (např. žáby při jarním tahu, škeble z přehrad a rybníků, raci,…)
 • přemísťování ohrožených čapích hnízd na umělé hnízdní podložky, kompletní péče o čápy
 • praktická ochrana dravců a sov
 • zajištění kroužkování ptáků (např. mladých čápů na hnízdech)
 • budování nových a ochrana stávajících stanovišť pro zvláště chráněné druhy živočichů (hloubení tůní pro obojživelníky, úprava břehů a instalace umělých nor pro ledňáčky říční, zabezpečení jeskyní a štol pro klidné přezimování netopýrů, instalace bezpečnostní fólie zabraňující migrujícím obojživelníkům ve vstupu na vozovku, úpravu objektů pro hnízdění sovy pálené atd.)

Zadržování vody v krajině

 • budování mokřadů
 • péče o mokřady

Speciální činnosti

Přírodovědné posudky a inventarizace

Biologická ochrana proti škůdcům v zemědělství

 • instalace budek pro zpěvné ptactvo
 • instalace sovníků a poštolníků
 • rozmísťování berliček pro dravce

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist