Úvodní stránka » Mlýn Mikulůvka » Rekonstrukce mlýna

Rekonstrukce Mikulova mlýna

 

Opravy Mikulova mlýna a jeho vybavení probíhaly v roce 2010. Pod dohledem Národního památkového ústavu Kroměříž byla stabilizována a opravena roubená část stavby včetně střešní krytiny, podlah, komína a elektroinstalace. Unikátním počinem pak bylo zhotovení repliky vodního kapsového kola s krátkým náhonem podle dokumentace schválené NPÚ.

Vodní kolo jako pohon mlýna bylo na počátku minulého století nahrazeno elektromotorem z dílny známého vsetínského podnikatele a vynálezce Josefa Sousedíka. Časem shnilo a bylo odstraněno. Výkresová dokumentace se nezachovala, proto pátrali členové ČSOP společně s nedávno zesnulým historikem PhDr. Janem Krbou v nejrůznějších archivech po dokumentech, které by mohly sloužit k obnově kola. Zpracování projektu a nové dokumentace upravené pro podmínky mlýna v Mikulůvce se ujal ak. arch. Antonín Závada.

Po opravách a dovybavení interiéru mlýn znovu ožije jako centrum pro pořádání environmentálních osvětových akcí se stálou expozicí o historii mlynářství, rodině bývalého majitele Jana Mikuly a o obci Mikulůvka.

 

Vydané publikace:

V rámci projektu rekonstrukce mlýna jsme vydali publikace a informační skládačky o dějinách mlynářství, průběhu projektu a Mikulově mlýně v Mikulůvce:

 

Vodní a větrné mlýny

Vodní a větrné mlýny v minulosti prokázaly lidem velmi cenné a nezastupitelné služby. Dnes jsou pro nás zajímavé jako památky technického umu našich předků a také tím, že využívaly obnovitelné zdroje energie – vítr a vodu – i když samozřejmě ne tak účinně, aby uspěly v současné energeticky nesmírně náročné době. Navzdory tomu to často bývala tak důmyslná zařízení, že se na nich stále můžeme leccčemu přiučit. Tato publikace vznikla v rámci projektu „Rekonštrukcia historických mlynov v prihraničných obciach Dohňany a Mikulůvka". Připravili ho společně slovenská obec Dohňany a Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, aby opravili dvě historické stavby – Dujkov mlyn v Dohňanech a Mikulův mlýn v Mikulůvce. Bývalý vodní mlýn Jana Mikuly v Mikulůvce (dříve Pržně) je jednou z mála dochovaných technických památek v našem regionu. Chráněn je sice jako památka kulturní, ale podstatná je jeho funkce a velmi dobře dochované mlýnské zařízení, které je i dnes po drobných opravách schopné provozu. Projekt zajistil opravu roubené části mlýna a zhotovení unikátní repliky vodního kola. Tuto publikaci chceme věnovat rodině Mikulově, která přes nepřízeň osudu spojila svůj život v několika generacích s malým mlýnem na soutoku Ozničky a Mikulůvky.

Formát A5, sešitová vazba, 44 stran, celobarevný tisk s řadou doprovodných fotografií

 

Mikulův mlýn

První písemnou zprávu o mlýně na soutoku Ozničky a Mikulůvky máme již z 20. srpna 1618, kdy vydal Albrecht z Valdštejna darovací listinu se zmínkou o mlýně a pile na plužině zaniklé vsi Mikulkové.

Díky péči Josefa Mikuly zůstal mlýn, ač neprovozován, ve velmi zachovalém stavu. V roce 1984 ho odkoupil jako cennou technickou památku stát a v r. 1991 ho Ministerstvo kultury čR prohlásilo za kulturní památku. Dnes je mlýn v majetku Občanského sdružení ochránců přírody Val. Meziříčí, které s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program Přeshraniční spolupráce SR–čR) provádí v roce 2010 rekonstrukci roubené části a obnovu vodního kola. Mlýn bude po rekonstrukci sloužit jako environmentální expozice o obnovitelných zdrojích energie.

Skládačka vyšla také v anglické mutaci a s německou přílohou.

 

Vodní mlýn v Mikulůvce

Skládačka podrobně přibližuje historii mlýna v Mikulůvce a jeho předchůdců. Díky péči Josefa Mikuly zůstal tento mlýn, ač neprovozován, ve velmi zachovalém stavu. V roce 1984 ho odkoupil jako cennou technickou památku stát a v r. 1991 ho Ministerstvo kultury čR prohlásilo za kulturní památku. Dnes je v majetku OSOP Val. Meziříčí, které s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj provedlo v roce 2010 rekonstrukci roubené části a obnovu vodního kola. Mlýn bude po rekonstrukci sloužit jako environmentální expozice o obnovitelných zdrojích energie. V neposlední řadě chceme touto skládačkou vzdát hold Josefu Mikulovi a jeho rodině, kteří byli stejně jako tisíce dalších živnostníků a řemeslníků v československu za svou celoživotní poctivou práci postiženi i okradeni komunistickým režimem.

Skládačka vyšla také v anglické mutaci a s německou přílohou.

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist