Akce, které již proběhly...

 

               


= program Putování s kapkou vody
Co nejdříve doplníme. Děkujeme za pochopení.  

Fotosetkání na Bečvě (2.-3.6.2017)

Letos v červenci to bude již 20 let, kdy Moravu postihly katastrofální povodně. Kromě obrovských materiálních škod a ztrátách na lidských životech povodeň tenkráte na některých úsecích zpřírodnila část toku Bečvy, která byla v minulém století po celé délce regulována.

 

Zelený lísteček

Přes 60 dětí z prvních až třetích tříd ze Zlínského kraje jsme přivítali ve čtvrtek 1. června na přírodovědné soutěži Zelený lísteček.

 

Slavnostní otevírání studánek v Javorníkách

" Na horách studénky, sú moje šenkérky, ony ňa nalejú a platby neberú" ... jedna z krásných lidových písniček, které zazněly v neděli 28. května 2017 na slavnostním otevírání studánek v Javorníkách.

 

Regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list

Ve Valašském ekocentru ČSOP a okolním lesoparku proběhlo ve dnech 19. a 23. 5. 2017 regionální kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, které se zúčastnilo 114 dětí ze Zlínského kraje.

 

Výprava na orchidejové louky Vsetínských vrchů

V sobotu 20. května vyrážíme s dětmi i dospěláky na lehce badatelskou výpravu na orchidejové louky Horního Vsacka.

 

Od ovečky ke svetru

Květnové tvořivé výukové programy pro základní školy o zpracování ovčí vlny - kramplování, předení na vřetánku, plstění drobných ozdob jehlou. 

 

Jarní přírodovědná stezka

Více než 90 dětí od 1. do 5. třídy ze ZŠ v Bartošovicích na Moravě si mělo možnost ve dvou květnových dnech vyzkoušet své přírodovědné znalosti i obratnost na jarní stezce, kterou jsme pro ně připravili v areálu Valašského ekocentra a v přilehlém lesoparku.

 

Pečujeme o opuštěná mláďata

O malého zajíčka a dvě veverky, vypadlé z hnízd, se staráme v květnu před předáním do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích.

 

Za orchidejemi na Svinec

Tentokráte jsme se v pondělí 15. května 2017 se seniory z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm vypravili za orchidejemi do PR Svinec. 

 

Vítání ptačího zpěvu – vycházka s ornitologem v Jablůnce

V pátek 12. 5. 2017 se v hojném počtu (asi 30 dospělých a 20 dětí) sešli u obchodu v Pržně zájemci o akci pořádanou spolkem Jablůnka ŽIJE! a Radkem Potočným.

Se středoškoláky na exkurzi v Pobečví

Čápa černého, pár husí velkých s mláďaty, morčáka velkého, rybáka obecného, kulíka říčního, pisíka obecného nebo např. ledňáčka říčního shlédli ve středu 10. května studenti Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm na ornitologické exkurzi v Pobečví.

 

Za bobrem evropským do Pobečví

Bobří ohryzy, hráz, hrad i skluzavky shlédli účastníci při terénní exkurzi podél zavodněných štěrkoven a Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou.

 

Vítání ptačího zpěvu

Asi 50 zájemců, převážně rodičů s dětmi a seniorů přišlo v pondělí 1. května do Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí na tradiční Vítání ptačího zpěvu.

 

Výprava do Pobečví

Sobotní Den Země si s dětmi připomínáme na badatelské jarní výpravě v Pobečví.

 

Přednáška o čápech

Povídání o čápech bílých, zajímavostech z jejich života a ochraně hnízdišť v podání ornitologa Mirka Dvorského.

 

Velikonoční výprava za studánkami v Podlesí

Parádní velikonoční výprava pro ty, kteří se nezalekli dešťových kapek ani špatné předpovědi počasí. (čtvrtek 13. dubna 2017)

Velikonoční výukové programy

Masopustní zvyky, šestero postních nedělí i svátky vzkříšení představuje výukový program Velikonoce na Valašsku, který připravilo naše ekocentrum pro děti z mateřských a základních škol.

Setkání zástupců ZO ČSOP v Uherském Hradišti

V sobotu 8. dubna 2017 se v Uherském Hradišti uskutečnilo regionální setkání zástupců základních organizací ČSOP.

Ochránci přírody uklízeli lesopark v kasárnách

Plný přívěsný vozík nejrůznějších odpadků (přes 250 kg) nasbírali ve čtvrtek 6. dubna 2017 ochránci přírody v lesoparku v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí v rámci akce Ukliďme svět - ukliďme Česko.

Kurz pletení košíků - Dům přírody CHKO Poodří v Bartošovicích

První dubnovou neděli organizovala jedna z našich sdružených základních organizací, bartošovická 70/04 ZO ČSOP, kurz pletení košíků z vrbového proutí.

Ptačí budky a hmyzí domečky pro areály Veolia v Ostravě

Bezmála 30 ptačích budek a 5 hmyzích domečků bylo těsně před Dnem ptactva rozmístěno v areálu elektrárny v Ostravě Třebovicích a teplárny v Přívoze, jejichž vlastníkem je Veolia Energie ČR.

Jak to chodí v úle

Další přednášku měla možnost ve Valašském ekocentru navštívit skupina seniorek ve středu 22. března. Povídání Jitky Wolfové z Rožnova pod Radhoštěm o včelách bylo velmi zajímavé.

Otevírání mločí studánky v Hostýnkách

První společná jarní výprava mladých ochránců přírody z Valašského Meziříčí a Hulína vedla v sobotu 25. března do Hostýnských vrchů.

Čapí hnízda pro ZOO Ostrava

Dvě ocelové podložky pro hnízda čápů bílých jsme v druhé polovině března vyplétali pro ZOO Ostrava.

Přednáška "Dálný východ a severovýchodní Sibiř!"

Poutavé vyprávění Mirka Dvorského mladšího o dvou dobrodružných mladických cestách, uskutečněných v letech 2004 a 2007, kdy na Dálném východě a severovýchodní Sibiři strávil s kamarády celkem 9 měsíců. (úterý 21. března 2017)

 

Pletení košíků

Dva jednodenní kurzy pletení košíků z vrbového proutí proběhly o víkendu 18.-19.3.2017 ve Valašském ekocentru.

Výukový program "Ptáci kolem nás"

Chcete se dovědět, kde všude můžeme nalézt hnízda ptáků ? Proč mají někteří ptáci bílá vejce a jiní zase nenápadně zbarvená ? Proč od nás většina ptáků na zimu odlétá a některé druhy zase naopak přilétají ?

Za ledopády do NPR Pulčín - Hradisko

V pátek 3. února, o pololetních prázdninách, vyrážíme s mladými ochránci přírody a skupinkou seniorů za ledopády do pulčínských skal.

Valašské ekocentrum pro seniory

Příjemné dopoledne měla možnost ve čtvrtek 26. ledna strávit skupina seniorek na programu, který pro ně připravilo Valašské ekocentrum ČSOP. 

Vábení ostravské robky

Až dlouho do večera se protáhlo přátelské povídání s Věrou Kouteckou nad její knihou Vábení ostravské robky, v níž autorka popisuje své zážitky s přírodou i lidmi v průmyslovém Karvinsku.

Zimní sčítání vodních ptáků na řece Bečvě
14. ledna 2017

Pravé zimní počasí provázelo skupinu zájemců, mladých ochránců přírody i dospěláků, na tradičním lednovém sčítání vodních ptáků na řece Bečvě. 

 

Írán - opravdu nebezpečný ?
11. ledna 2017

Přednáška Honzy Husáka o loňské podzimní cestě skupinky kamarádů po Íránu.

 

Vánoční stromeček pro ptáky

Děti i rodiče přišli den před Štědrým dnem rozvěsit dobroty pro zimující ptáky na zahradu ekocentra i v přilehlém lesoparku.

 

Vánoční zvyky ve Valašském ekocentru

Až do doby předkřesťanské sahají zvyky, které předvedli členové a mladí ochránci přírody z oddílu FALCO ve svém vystoupení na tradičním Vánočním posezení při svíčkách ve čtvrtek 15. prosince.

Mikulášský jarmek
3. 12. 2016

Slunečné zimní počasí přivítalo letos návštěvníky již 25. ročníku Mikulášského jarmeku ve Valašských Klobúkách.

Gruzie - země mnoha krás
30. 11. 2016

Poutavé vyprávění nadšeného cestovatele a fotografa Honzy Husáka, doplněné zdařilými fotografiemi i krátkými videosekvencemi této kavkazské země, rozkládající se na rozhraní Evropy a Asie.

Vrbový prutník

Díky praxím středoškoláků, kteří během podzimu připravili plochy v horní části zahrady, se podařilo vysadit malý vrbový prutník, který využijeme při pořádání kurzů na pletení košíků a velikonočních pomlázek.

 

Podzimní výukové programy Valašského ekocentra

Podzimní výukové programy pro mateřské a základní školy, zaměřené na přírodu okolo nás, nahradí v prosinci program Vánoce na Valašsku, seznamující děti s tradicemi a zvyky od Adventu do Vánoc.

Obnova zazemněných tůní na mokřadu Rybníky v Hrachovci

Celkem 5 zarostlých a výrazně zazemněných drobných vodních ploch se nám s finanční podporou Zlínského kraje podařilo obnovit na mokřadu Rybníky v Hrachovci u Valašského Meziříčí.

Studánková výprava v Hostýnkách

Pravé podzimní počasí na nás čekalo při studánkové výpravě do východní části Hostýnských vrchů.

Martinská slavnost

" Na svatého Martina, zima svůj chod začíná", tak zní jedna z pranostik, tradující se k 11.dni jedenáctého měsíce.

Výstava "Invazne druhy rastlín okolo nás"

Až do konce měsíce listopadu můžete ve Valašském ekocentru ČSOP navštívit výstavu Slovenského svazu ochrancov přírody, která vznikla v rámci příhraničního projektu Příroda nezná hranic.

Víkendové fotosetkání

Valašské ekocentrum hostilo první listopadový víkend již desáté podzimní setkání skupiny kamarádů - amatérských fotografů.

Brána recyklace skončila

Celoměsíční vzdělávací a osvětová kampaň, zaměřená na třídění a recyklaci odpadů, skončila ve Valašském ekocentru ČSOP začátkem listopadu.

Výsadba stromů ve švestkové aleji v Opatovicích

Celkem 53 švestek a jednu lípu jsme v sobotu 29. 10. vysadili společně s opatovickými ochránci přírody v aleji podél staré polní cesty u kříže na katastru obce Opatovice u Hranic na Moravě.

Podzimní výprava Karpatských poutníků

Přes třicet dětí i dospělých ochránců přírody z Valašského Meziříčí a Považské Bystrice se sešlo v sobotu 22. října ve slovenské NPR Súlovské skály v CHKO Strážovské vrchy.

Obnova švestkové aleje v Opatovicích u Hranic

Od konce září realizujeme ve spolupráci s firmou Stromlez a praktikanty ze středních zemědělských škol z Nového Jičína a Rožnova pod Radhoštěm obnovu staré švestkové aleje.

Recyklohraní aneb Veselá popelnice

Jak správně vytřídit odpad si mohli s pracovníkem společnosti EKO - KOM vyzkoušet malí i velcí návštěvníci Recyklohraní, které v neděli 16. října pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP.

Brána recyklace - výukové programy

Od začátku října probíhají ve Valašském ekocentru ČSOP výukové programy, zaměřené na třídění a recyklaci odpadů.

Houby v lidovém léčitelství a medicíně

Které houby lze využít například při léčbě vysokého krevního tlaku, zvýšeného cholesterolu, na posílení imunity či proti zhoubným nádorům se účastníci dozvěděli od Mgr. Jitky Wolfové na zajímavé přednášce, která se ve Valašském ekocentru konala ve čtvrtek 13. října.

Praxe středoškoláků

Od září se ve Valašském ekocentru po týdnu střídají studenti ze středních zemědělských škol z Nového Jičína a Rožnova pod Radhoštěm.

Příroda na dotek

V měsíci září pokračovaly ve Valašském ekocentru, v přilehlé přírodní zahradě a blízkém lesoparku výukové programy pro mateřské a základní školy, zaměřené na bezprostřední kontakt dětí s přírodou.

Výstava Brána recyklace otevřena

Víte do jaké popelnice uložit papírové obaly od vajíček, zamaštěný papírový tácek, polystyren, žárovku?

Výprava po Naučné stezce Klenov

Najít nejdelší list, největší smrkovou šišku, co nejvíce druhů červeně a modře zbarvených plodů - to byly úkoly, který provázely děti z oddílu mladých ochránců přírody Falco po Naučné stezce Klenov.

Jablkohraní

Desítky rodin s dětmi zavítaly letos na II. ročník Jablkohraní, které v neděli 25. září pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP.

Pečujeme o louky v přírodní památce Stříbrník

Již druhým rokem pečujeme o část přírodní památky Stříbrník v Hovězí v pohoří Javorníky v CHKO Beskydy.

Pečujeme o mokřad Rybníky

Za horké zářijové soboty sečeme centrální část a hráz mokřadu Rybníky v Hrachovci.

Letní brigády aneb zase jsme o kousek dál

Prázdniny jsou za námi a my se radujeme z dalších prvků, které obohatily naši zahradu u ekocentra.

Netopýří noc

Několik druhů netopýrů včetně netopýra nejmenšího mohli návštěvníci akce Noc s netopýry v pátek 9. září uvidět u rybníčka v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí.

Ekosystém rybníka - terénní zoologická exkurze

Na pátek 2. září 2016 připravili pro studenty pedagogové z místního gymnázia zoologickou exkurzi, zaměřenou na ekosystém rybníka.

Výprava za vzácným pavoukem slíďákem břehovým

Poslední prázdninovou neděli vyrazilo přes 20 mladých ochránců přírody z Valašského Meziříčí a Hulína na neregulovaný tok Spojené Bečvy.

Gorolski Swieto v Jablunkově

Ukázkami kramplování ovčí vlny a její spřádání na vřetánku a kolovrátku, plstění drobných ozdob jehlou i prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků jsme ve dnech 13. - 14. srpna 2016 podpořili již 69. ročník mezinárodního folklorního festivalu Gorolski Swieto v Jablunkově.

Cesta za Věstonickou venuší

Monoh pravěkých činností si mělo možnost vyzkoušet přes 30 dětí z oddílů mladých ochránců přírody z Valašského Meziříčí a Hulína na společném pravěkém táboře na Košárkách v Beskydech.

Za motýly na louky Horního Vsacka

Modrásek očkovaný, bahenní, černoskvrnný či perleťovec maceškový byli ti vzácnější z 25 druhů motýlů, které se podařilo zastihnout na celkem 4 lokalitách v dinotickém údolí u Halenkova ve Vsetínských vrších.

 Přírodovědná expedice Skotsko 2016

Od 1. do 19. července organizujeme pro přátele a kamarády z České i Slovenské republiky expedici za poznáním přírody i historie jedné z nejpůsobivějších zemí Evropy - Skotska.

 

 Sledujeme hnízdní výskyt rorýsů obecných i netopýrů

Valašské Klobouky, Bojkovice, Horní Bečva, Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Vidče - to jsou jen některé z lokalit, kde jsme během června navštívili objekty, které mají přijít během letošního podzimu či v příštím roce ze státních dotací zateplovat.

 

 Přírodní zahrada - výukový program pro MŠ

Předposlední červnový týden jsme zavítali do Mateřské školy v Loučce, kde místní děti absolvovaly výukový program zaměřený na motýly a přírodní zahradu.

 

 Živá zahrada - oáza pro člověka i přírodu

V pořadí již druhá letošní přednáška o přírodních zahradách se uskutečnila v ekocentru ve čtvrtek 23. června 2016.

 

Už máme včelí klát aneb proměny Zahrady poznání II

V červnu naplno vykvetl Motýlí záhon, je plný včel, čmeláků, objeví se i motýli, stačí se jen chvilku zastavit a pozorovat.

Jak jsme stavěli hmyzí hotel

Dalším prvkem, velkým hmyzím hotelem, se od tohoto týdne může pochlubit naše přírodní Zahrada poznání.

 Mapování obsazených hnízd a kroužkování mláďat čápů bílých

V červnu již tradičně kontrolujeme hnízdiště čápů bílých, sledujeme fyzický stav jednotlivých hnízd, evidujeme a kroužkujeme mláďata.

 

Příroda zblízka

Seznámit děti detailně s přírodou si kladou za cíl programy ekologické výchovy v rámci projektu Příroda zblízka, který od letošního roku probíhá v přírodní Zahradě poznání Valašského ekocentra ČSOP a v přilehlém lesoparku.

 

Náhradní hnízdo pro čápy ve Slušovicích

Nové hnízdo na dřevěném sloupu s podložkou čeká od příštího roku na pár bílých čápů ve Slušovicích na Zlínsku.

 

Setkání s přírodou Středního Pobečví

Menší skupina nadšenců se sešla v sobotu 11. června 2016 za mírně deštivého počasí na tradiční červnové akci Českého svazu ochránců přírody "Setkání s přírodou".

 

Pečujeme o mláďata poštolky obecné

Během dvou dnů minulého týdne se postupně dostaly do naší péče celkem čtyři mláďata poštolky obecné, které vyskočily z hnízda umístěného v malém výklenku vysoko na obytném domě na Mírové ulici ve Valašském Meziříčí.

 

Zlaťák pro nejmladší

Ve čtvrtek 9. června 2016 proběhlo ve Valašském ekocentru ČSOP a v okolním lesoparku krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list pro nejmladší.

 

Podpořili jsme Jarní jarmark na Bystřičce

Ukázkami spřádání ovčí vlny na kolovrátku a vřetánku, výrobou obrázků, plstěním ovčí vlny i prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků jsme podpořili již tradiční Jarní jarmark u dřevěnky na Bystřičce.

 

Proměny Zahrady poznání

Nový vyvýšený Babiččin trvalkový záhon vznikl v těchto dnech na zahradě v blízkosti budovy ekocentra.

 

Zlaťák ve Valašském ekocentru

Ve dnech 24. - 25. května 2016 pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP krajské kolo celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list.

Orchidejové louky Javorníků

Tři desítky zájemců navštívilo letošní exkurzi na orchidejové louky Javorníků, kterou pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP v sobotu 21. května 2016.

Na zahradě ekocentra vyrostlo týpí

Díky Tobymu a Klárce vyrostlo na zahradě Valašského ekocentra v pátek 20. května indiánské týpí.

Pomáháme zpřírodnit areál ČOV v Malenovicích u Zlína

Na základě vloni provedeného ekologického auditu v čistírně odpadních vod v Malenovicích se společnost Moravská vodárenská a.s. rozhodla podpořit i naši druhou navrhovanou etapu zpřírodnění rozlehlého areálu. 

Jarní přírodovědná expedice Maďarsko

Maďarský národní park Kiskunság se stal ve dnech 9. až 14. května 2016 cílem přírodovědné expedice, kterou jsme připravili pro kolektivy mladých ochránců přírody z Valašského Meziříčí, Olomouce, Třeboně a Rokycan. 

Vítání ptačího zpěvu v Jablůnce

Dvojhodinová, pozdně odpolední exkurze, zaměřená na pozorování a poslouchání vyskytujících se ptáků i ukázky odchytu a kroužkování ptáků se uskutečnila v pátek 6. května 2016 v okolí základní školy v Jablůnce. 

Vítání ptačího zpěvu

Téměř padesát zájemců, nejvzdálenější až z Považské Bystrice, Hranic na Moravě či Ratiboře, přišlo navštívit letošní akci Vítání ptačího zpěvu, kterou pořádalo na první květnovou neděli Valašské ekocentrum ČSOP. 

Africký záhon

Členové Klubu přátel Valašského ekocentra ČSOP pomáhali v sobotu 30. dubna 2016 na zahradě ekocentra vybudovat tzv. Africký záhon.

Fotosetkání v Hradci nad Moravicí

Jarní setkání skupiny amatérských fotografů se uskutečnilo od pátku 22. do neděle 24. dubna 2016 v Hradci nad Moravicí.

Odlévání stop

Jak správně odlévat stopy velkých šelem i dalších živočichů si mohli vyzkoušet mladí ochránci přírody i další zájemci z řad veřejnosti na akci, kterou pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP ke Dni Země.

Kdy: 21. dubna 2016

 Ukliďme svět

V rámci kampaně Ukliďme svět, která si bere za cíl zvyšovat ekologické povědomí dětí i dospělých k minimalizaci odpadu, pořádalo Valašské ekocentrum ČSOP úklidovou akci v městském lese Brdo a částečně i podél Obrázkové cesty v Podlesí.

Kdy: 16. dubna 2016

 

Regionální otevřené setkání SEV

Otevřené regionální setkání středisek ekologické výchovy, ekoporaden, organizací veřejné správy a partnerů k EVVO se uskutečnilo v pátek 15. dubna 2016 ve Valašském ekocentru ČSOP.

Pomáháme chránit rorýsy i netopýry

Seminář a praktický workshop na téma "Posuzování budov z hlediska výskytu zvláště chráněných živočichů", kterého se účastnili i pracovníci Valašského ekocentra ČSOP, pořádala na ornitologické stanici v Přerově ve dnech 8. - 9. dubna 2016 Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů.

 Setkání ochránců přírody v Teplicích nad Bečvou

Až z Vlčnova, Uherského Hradiště nebo Bludova u Šumperka přijeli v sobotu 2. dubna 2016 zástupci základních organizací Českého svazu ochránců přírody na setkání do Teplic nad Bečvou.

 

 Ptačí budky pro hvězdárnu

Celkem pět budek pro sýkory a jednu polobudku pro rehka domácího vyvěsili ke Dni ptactva mladí ochránci přírody z oddílu Falco ČSOP v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

 

Přednáška o přírodních zahradách

V úterý 29. března 2016 se ve Valašském ekocentru ČSOP uskutečnila další z cyklu přednášek, tentokrát na téma přírodních zahrad.

 Za sněženkami do PR Trojačka

Tisíce rozkvetlých sněženek mohli pozorovat účastníci mezinárodní exkurze Karpatských poutníků do přírodních rezervací Huštýn a Trojačka v CHKO Beskydy.

Kdy: 24. března 2016 (velikonoční prázdniny)

 

Poznávací a setkávací splouvání Spojené Bečvy

V sobotu 19. března 2016 organizovala Unie pro řeku Moravu a Hnutí Brontosaurus, ZČ Delfín splouvání Spojené Bečvy, kterého se účastnili i zástupci našeho regionálního sdružení ČSOP.

Kurz pletení košíků

O tom, že uplést si košík z vrbového proutí není až tak jednoduchá záležitost, se mohli přesvědčit zájemci, kteří v sobotu 5. března 2016 přišli do Valašského ekocentra ČSOP.

Mapování velkých šelem v Beskydech

Poslední únorový prodloužený víkend byl už tradičně v Beskydech ve znamení mapování výskytu velkých šelem, které každoročně organizuje Správa CHKO Beskydy. Díky mírné zimě Javorníky a Vsetínské vrchy téměř beze sněhu, takhle bývá na Valašsku spíše koncem března než v únoru.

Na zahradě u ekocentra se objevili havrani polní

V kterémkoliv městě na nedaleké Hané by to nebyla žádná zvláštnost, ale ve Valašském Meziříčí zase tak často přímo ve městě či v zahradách k vidění nebývají.
 

Bobrům se v Pobečví daří

Po celém Středním Pobečví můžeme v posledních letech běžně pozorovat výrazné pobytové znaky největšího evropského hlodavce - bobra evropského. V ČR patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a je zařazen jako silně ohrožený druh.
 

Přednáška Skotsko

Zaplněné podkroví Valašského ekocentra přivítalo v úterý 23. února 2016 stylově oblečeného Honzu Husáka při jeho přednášce o Skotsku.
 

Výprava na Velký Javorník (sobota 20. února 2016)

V pátek těsně před výpravou aspoň trošku nasněžilo, takže výprava Karpatských poutníků se nakonec přeci jen, k velké radosti dětí i dospělých z Valašskomeziříčska, Hulína a Považské Bystrice, odehrávala v zasněžené beskydské krajině.

Od ovečky ke svetru

Až z Ostravy, Jeseníku nad Odrou, Kroměříže či Nového Hrozenkova přijeli v sobotu 13.února 2016 zájemci o kurz zpracování ovčí vlny do Valašského ekocentra ČSOP.

Poznáváme ptáky na krmítku

 V sobotu 13. 2. ráno při zahájení akce na krmítku ani živáček. Drobně pršelo a asi třicítka návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi, se smutně dívala na prázdnou síť, kterou jsme natáhli, abychom dětem ukázali, jak se ptáci za účelem kroužkování odchytávají a mohli si tak prohlédnout ptáky zblízka.

V ekocentru se rozezněly píšťaly

Poslední lednovou sobotu si zájemci mohli ve Valašském ekocentru ČSOP vyrobit jednoduchou bezdírovou píšťalu zvanou koncovka z bezového dřeva,pod vedení slovenského lektora Jožo Božíka.

Fotografujeme zimní krajinu

Zimní víkendové setkání skupiny amatérských fotografů proběhlo od pátku do soboty tentokráte ve Valašském ekocentru ČSOP.
 

V mrazivých dnech přikrmujeme ptáky

Konečně sníh a mráz, jak se na správný leden sluší. Ptáků na krmítcích výrazně přibývá, mnoho druhů ptáků hledá v těchto dnech potravu v blízkosti lidských obydlí.
 

Za ptáky i bobry do Pobečví

Pravé zimní počasí nás v sobotu 16. ledna 2016 provázelo při letošním sčítání vodních ptáků na řece Bečvě z Hustopečí nad Bečvou do Valašského Meziříčí.
 

Živý betlém v Loučce

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří zorganizovali na Štědrý den dopoledne Živý betlém v obci Loučka u Valašského Meziříčí. Opravdu nádherná, milá, na obec až neuvěřitelně velkolepá akce. Každý, kdo se jí účastnil, si domů odnesl to pravé poselství Vánoc.
 

Vánoční stromeček pro ptáky

Ač počasí připomíná letos před Vánocemi spíše předjaří, sešlo se den před Štědrým dnem na zdobení vánočního stromečku pro ptáky na zahradě Valašského ekocentra ČSOP přes dvacet dětí a rodičů.
 

Broukoviště a hotel pro včelky samotářky

Až těsně před Vánocemi jsme dokončili broukoviště a instalovali hotel pro samotářské druhy včel. Řada druhů bezobratlých živočichů tak najde v budované přírodní Zahradě poznání u Valašského ekocentra svůj domov, vybudované prvky využijeme pro osvětu veřejnosti.
 

Od Adventu do Vánoc - povídání při svíčkách (15.12)

Ve zcela zaplněném podkroví budovy Valašského ekocentra ČSOP ožily v podvečer 15. prosince 2015 adventní a vánoční zvyky. Pořad Advent a Vánoce na Valašsku připravila Jitka Dvorská s dětmi z oddílu mladých ochránců přírody Falco ve spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Harmonia vedený Barborou Šimečkovou z Hranic na Moravě.
 

Mikulášský jarmek (5.12.2015)

Mikuláši, andílci, smrtky, houfy rozličných halasných pekelníků, nejrůznější lidoví řemeslníci a prodejci, desítky stánků, davy lidí velkých i malých, lidová píseň, vůně zabíjačky, grilovaných klobásek, zelňačky, bramboráků, svařeného vína, medovinky, bylinkových čajů, štamprličky halúzkovej, milá setkání s přáteli, síla tradice téměř na každém kroku.

Výroba adventních věnců

Pod vedením zkušené ostravské floristky paní Petry Čáňové se v pátek 27. listopadu 2015 ve Valašském ekocentru ČSOP uskutečnil letošní poslední řemeslný kurz, zaměřený na výrobu adventních věnců a vánočních koulí.
 

Ladakh (24. 11. 2015)

V zajímavém vyprávění přiblížil pracovník Botanického ústavu AV v Třeboni Mirek Dvorský ml. přírodu, běžný život lidí a dlouholetou práci českých vědců v oblasti vysokohorských pouští v Ladakhu v indickém Transhimálaji.

 

Ve Valašském ekocentru ožívají řemesla našich předků

Jak si správně nakramplovat ovčí vlnu a upříst ji na kolovrátku nebo vřetánku se mělo možnost pod vedením Jitky Dvorské naučit devět účastnic rukodělného kurzu, pořádaného v sobotu 14. listopadu 2015 Valašským ekocentrem ČSOP.
 

Stavba broukoviště

V sobotu 14. listopadu 2015 jsme na zahradě Valašského ekocentra zahájili stavbu broukoviště. Sešlo se pár dobrovolníků, členů ČSOP Javorníček, dětí z oddílu mladých ochránců přírody z oddílu FALCO, zákop pro uložení kmenů pomáhali v předstihu vykopat studenti ze Střední technické a zemědělské školy z Nového Jičína.
 

Pomáháme zpřírodnit areál ČOV v Malenovicích u Zlína

Na základě námi provedeného ekologického auditu v čistírně odpadních vod v Malenovicích se společností Moravská vodárenská, a.s., která ČOV provozuje, rozhodla podpořit naše doporučení k celkovému zpřírodnění celého poměrně rozlehlého areálu. Ten se nachází na okraji města v těsné blízkosti toku říčky Dřevnice.
 

Pečujeme o mokřad Rybníky v Hrachovci

Až v prvních listopadových dnech jsme dokončili údržbu mokřadu Rybníky v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Jedná se o na Valašskomeziříčsku ojedinělou mokřadní lokalitu s bohatými porosty rákosu a zavodněnými, uměle vytvořenými tůňkami a mokřadní loukou.

Podzimní prázdniny Karpatských poutníků

Třídenní výprava Karpatských poutníků do zvláště chráněných, přírodovědně a historicky zajímavých míst v přírodním parku Chřiby.
Kdy: 28.-30.října 2015
Kde: PP Chřiby
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Pavel Šálek, Jiří Janál
 

Fotografie přírody - Podzim na Vršatci

Tradiční fotografický worshop amatérských fotografů.
Kdy: 23. – 25. 10. 2015
Kde: Valašské Klobouky – základna ČSOP Kosenka
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Akce je již obsazena.

 

Kurzy floristiky ve Valašském ekocentru

Ve Valašském ekocentru proběhly v měsíci září dva týdenní kurzy v oboru floristika. Kurzy určené dlouhodobě nezaměstnaným zajišťoval Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu nazvaného Pracovní návyky.

 

Netopýří noc

Netopýří dílnička, program a soutěže pro nejmenší, povídání o netopýrech pro děti i dospělé, sledování loveckých aktivit pomocí ultrazvukového detektoru, netopýří poradna a na závěr noční netopýří stezka odvahy pro děti.
Kdy: 18. 9. 2015 od 18 hodin
Kde: Valašské ekocentrum
Přednášející: Mgr. Petr Wolf, PhD.
 

Dětská přírodovědná expedice Finsko

Prázdninová 14 ti denní přírodovědná expedice pro mladé ochránce přírody z ČR a SR do národních parků Finska.
Kdy: 9.-22.srpna 2015
Kde: jižní a střední Finsko
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Tábor mladých přírodovědců

Prázdninový týdenní tábor mladých ochránců přírody v jižních Čechách ve spolupráci s ČSOP Třeboň.
Kdy: 18.-26.července 2015
Kde: Hradce u Českých Budějovic
Za vedoucí MOP Falco VM: Jitka Dvorská

 

Setkání s přírodou rybníků a mokřadních luk u Choryně

Přírodovědná exkurze pro veřejnost zaměřená zejména na ptačí obyvatele Choryňských rybníků a PR Choryňský mokřad.
Kdy: sobota 13. června 2015
Kde: mokřady v okolí Choryně
Vedoucí exkurze: Mirek Dvorský

Živá přírodní zahrada - oáza pro člověka i přírodu

Osvětová exkurze po přírodní živé  zahradě manželů Dvorských se simultánním tlumočením pro neslyšící.
Kdy: 10. června 2015
Kde: Valašské Meziříčí - Podlesí
Lektor: Mirek Dvorský

Javorníky - NPR Pulčín Hradisko

Studenti Střední technické a zemědělské školy z Nového Jičína si v doprovodu průvodce prohlédli největší pískovcové skalní město v moravské části části Karpat a dozvěděli se spoustu informací o živé i neživé přírodě tohoto krásného koutu CHKO Beskydy.
Kde: Pulčín
Kdy: 5. června 2015
Vedoucí exkurze: Mirek Dvorský

Jarní příroda Vsetínských vrchů

Rozkvetlé valašské louky plné kvetoucích orchidejí byly hlavním cílem mezinárodní výpravy Karpatských poutníků.
Kdy: 30. května 2015
Kde: hřeben Vsetínských vrchů mezi Vsetínem a Huslenkami
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Fotografie přírody

Tradiční fotografický workshop skupiny amatérských fotografů, tentokráte na jižním Valašsku.
Kdy: 15.-17. května 2015
Kde: Valašské Klobouky
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Výprava za prstnatcem bezovým

Výprava mladých ochránců přírody do PR Galovské lúky a okolí Huslenek v Javorníkách.
Kdy: 8. května 2015 
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Vítání ptačího zpěvu

Osvětová akce pro veřejnost zaměřená na poznávání ptačích zpěvů a hlasů v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí, spojená s ukázkami odchytu a kroužkování ptáků + ukázky nejrůznějších typů ptačích budek.
Kdy: 1. května 2015
Kde: v areálu Valašského ekocentra
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Přírodovědná soutěž Zlatý list

Přírodovědná soutěž pro děti z 1.-3. tříd základních škol z Valašskomeziříčska 
Kdy: 30. dubna 2015
Kde: Valašské ekocentrum a okolní areál lesoparku

Írán - Kačkar 2008

Cestovatel Mirek Plesník nás seznámil se zajímavostmi Iránu prostřednictvím svých zážitků a fotografií z cesty po této zemi.
Kdy: 21. dubna 2015
Kde: Valašské ekocentrum

 

Za jarní přírodou v okolí Valašského Meziříčí

Výprava mladých ochránců přírody za jarními kytičkami, studánkami a skalními útvary Hostýnských vrchů u Valašského Meziříčí.
Kdy: 11. dubna 2015
Kde: Hostýnské vrchy - NS T. G. Masaryka
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Velikonoční prázdniny ve Valašském ekocentru

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody - s výrobou ptačích budek a ukázkami možností ochrany ptáků, barvení velikonočních vajíček a pletení tatarů (pomlázek).
Kdy: čtvrtek 2. dubna 2015 od 8:30
Kde: Valašské ekocentrum
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští

Praktická ochrana čápa bílého

Přednáška o ochraně hnízd ohroženého čápa bílého.
Kdy: středa 1. dubna 2015
Kde: ZOO Ostrava od 16 hodin
Přednášející: Mirek Dvorský (Valašské ekocentrum)

Za lačnovskými šafrány

Mezinárodní výprava Karpatských poutníků za lačnovskými šafrány a skalními útvary v okolí Lidečka a Lačnova
Kdy: 28. března 2015
Kde: Lačnov (ČR) a okolí
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Jiří Janál, Lenka Beníková


 

Velikonoce na Valašsku

Vyúkový program pro děti z MŠ Zubří
Kdy: 24. března 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

CHKO Beskydy - domov velkých šelem

Přednáška o velkých šelmách, zejména medvědech v CHKO Beskydy i ve slovenských Karpatech spojená s výstavou o velkých šelmách od Hnutí Duha
Kdy: 19. března 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Přednášející: Ing. František Šulgan

Velký Javorník – Pramen Jičínky

Výprava Beskydských poutníků na nejvyšší vrchol Veřovických vrchů
Kdy: 11. března 2015
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Cestou necestou po Brazílii

Přednáška pro veřejnost o jedné z největších zemí světa.
Kdy: 24. února 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Přednášející: Ing. Petr Křístek

Rys ostrovid - největší evropská kočkovitá šelma

Přednáška pro veřejnost zaměřená na ochranu této šelmy, setkání s mladým ochočeným živým rysem.
Kdy: 15. února 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Lektor: Martin Tomáš

Pletení košíků z vrbového proutí

Řemeslná dílna pro veřejnost.
Kdy: 14. února 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

 

Ukázky odchytu a kroužkování ptáků u krmítka

Akce pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 14. února 2015
Kde: zahrada v areálu Valašského ekocentra
Lektor: Mirek Dvorský

Ptáci u nás i ve světě

Vernisáž fotografické výstavy a přednáška pro veřejnost.
Kdy: 27. ledna 2015
Kde: Valašské ekocentrum
Přednášející: Petr Podzemný, Jan Havránek

Sčítání vodních ptáků na řece Bečvě

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody zaměřená na sledování vodních ptáků.
Kdy: 17. ledna 2015
Kde: Střední Pobečví
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští

Vánoční stromeček pro ptáky a zvířátka

Akce pro mladé ochránce přírody a rodiče.
Kdy: 20. 12. 2014
Kde: areál Valašského ekocentra
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Advent a Vánoce na Valašsku - povídání při svíčkách

Akce pro veřejnost o tradicích a vánočních zvycích na Valašsku.
Kdy: 16. 12. 2014
Kde: Valašské ekocentrum
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Od Adventu do Vánoc

Vyúkový program pro děti z MŠ.
Kdy: 4. 12. 2014
Kde: Valašské ekocentrum
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Zavírání studánek v okolí Valašského Meziříčí

Akce pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 15. 11. 2014
Kde: Valašské Meziříčí a okolí
Vedoucí akce: Mirek a Jitka Dvorští

Výstava

Vernisáž výstavy s názvem Kořenové krápníky - aneb cesta proti gravitaci. Beseda o jeskynních krápnících českých i zahraničních jeskyní.
Kdy: 10. 11. 2014
Kde: Valašské ekocentrum - přednášková místnost

Fotografie přírody

Seminář pro středně pokročilé fotografy, teoretická část i praktická cvičení v terénu.
Kdy: 31. 10. - 2. 11. 2014
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Výukové programy

Akce pro děti z MŠ.
Kdy: 29. 10. 2014
Vedoucí akce: Mgr. Jitka Dvorská

Úklid odpadků v ZCHÚ

Sběr odpadků na naučné stezce Klenov, akce pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 29. 10. 2014
Kde: Naučná stezka Klenov
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Vyvěšování ptačích budek

Vyvěšování ptačích budek a budování prvků přírodní zahrady.
Kdy: 27. 10. 2014
Kde: areál Valašského ekocentra
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Živá zahrada - oáza pro člověka a přírodu

Přednáška o přírodní zahradě s překladem pro neslyšící
Kdy: 23. 9. 2014 od 15.30 hod.
Kde: centrum pro neslyšící, Zašovská ul., Valašské Meziříčí
Lektor: Mirek Dvorský

Práce s ovčí vlnou

Řemeslná dílna s ukázkami možností zpracování ovčí vlny pro veřejnost
Kdy: 20. 9. 2014
Kde: základna ochránců přírody Bystřička
Lektorka: Jitka Dvorská

Ptáci

Výukový program pro děti z mateřské školy ze Zubří o našich ptácích
Kdy: 18. 9. 2014
Kde: Valašské ekocentrum
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 16.-17. 8. 2014
Kde: Centrum řemesel Pulčín

Černá Ostravice

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody, ukázky toku po povodni v roce 2014, eroze, náplavy, fauna - hydrobiologická bádání
Kdy: 15. 8. 2014
Kde: Černá Ostravice
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Vyřezávání drobných ozdob z kůry

Řemeslná dílna pro děti a vedoucí z kolektivů mladých ochránců přírody
Kdy: 14. 8. 2014
Kde: Košárky, Staré Hamry

Pramen Rožnovské Bečvy

Celodenní osvětová exkurze mladých ochránců přírody po beskydských pramenech a studánkách spojená s jejich čistěním.
Kdy: 13. 8. 2014
Kde: Vsetínské vrchy

Studánky pod Grúněm

Dvoudenní osvětová akce zaměřená na ochranu studánek a pramenů pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 9.-10. 8. 2014
Kde: Staré Hamry – Košárky (FM) v CHKO Beskydy

Výroba stylových dřevěných posezení

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 3. 8. 2014
Kde: Centrum řemesel Pulčín

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná - řezbářská dílna.
Kdy: 19.-20. 7. 2014
Kde: 1. slovensko-české infocentrum Kohútka
Vedoucí akce: Milan Orálek

Ochrana velkých šelem v příhraniční oblasti ČR a SR

4. ročník mezinárodního semináře, tentokrát pořádáný s podporou Visegrádských fondů.
Kdy: 18.-19. 7. 2014
Kde: 1. slovensko-české infocentrum Kohútka
Vedoucí akce: Milan Orálek

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 21. 6. 2014
Kde: 1. slovensko-české infocentrum Kohútka

Výroba píšťalek

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna pro děti.
Kdy: 16. 6. 2014
Kde: ZŠ Videčská Rožnov p. R.

Terénní exkurze s hydrobiologem

Celodenní exkurze pro mladé ochránce přírody z Valašského Meziříčí, Bartošovic a skauty z Kopřivnice po studánkách, pramenech, vodních tocích i stojatých vodách s hydrobiologem v Beskydech - Mločí rezervace Myslík a další lokality.
Kdy: neděle 15. 6. 2014
Kde: Podbeskydí

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 14.-15. 6. 2014
Kde: Centrum řemesel Pulčín

Zlatý list

ČSOP Valašské Meziříčí a SVČ Domeček spolupořádaly přírodovědně-ekologickou soutěž kolektivů dětí a mládeže - regionální kolo Zlínského kraje.
Soutěž proběhla ve Valašském Meziříčí ve dnech:
20. 5. 2014 kategorie ml. (do 6. tř.)
21. 5. 2014 kategorie st. (7.–9. tř.)

Mezinárodní otevírání studánek v Javorníkách

Slavnostní otevírání studánek v Javorníkách v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce za účasti mladých ochránců přírody z Valašského Meziříčí a Považské Bystrice.
Kdy: 3. května 2014
Kde: pohoří Javorníky v CHKO Beskydy a CHKO Kysuce

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 2. 5. 2014
Kde: 1. slovensko-české infocentrum Kohútka

Výroba tradičních klátů

Česko-slovenská řemeslná řezbářská dílna.
Kdy: 1. 5. 2014
Kde: Centrum řemesel Pulčín

Vítání ptačího zpěvu

Osvětová ornitologická exkurze pro mladé ochránce přírody, rodiče s dětmi a veřejnost zaměřená na ptačí zpěvy a poznávání našich běžných druhů ptáků, žijící na okraji města spojená s ukázkami odchytu a kroužkováním ptáků a prohlídkou fotografické výstavy z činnosti ochránců přírody ve Valašském Meziříčí
Kdy: čtvrtek 1. května 2014
Kde: Valašské ekocentrum

CHKO Poodří – mokřad mezinárodního významu

Přírodovědná exkurze v rámci pro mladé ochránce přírody z Valašského Meziříčí a Bartošovic na Moravě zaměřená na vodu v krajině – rybníky, tůně, meandrující přirozený tok řeky Odry, význam lužní krajiny v době povodní, fauna, flóra.
Kdy: 17. 4. 2014
Kde: CHKO Poodří

Slavnostní otevření Valašského ekocentra

Kdy: 8. 4. 2014

Vynášání Mařeny v Podlesí

Osvětová akce ve spolupráci s SVČ Domeček zaměřená na podporu lidových tradic.
Kdy: neděle 6. 4. 2014
Kde: v budově bývalé školy v Podlesí

Velikonoční tvoření

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi.
Kdy: neděle 6. 4. 2014
Kde: v budově bývalé školy v Podlesí

Studánky Hostýnských vrchů

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody v rámci projektu Putování s kapkou vody.
Kdy: 5. 4. 2014
Kde: Přírodní park Hostýnské vrchy

Den ptactva

Přednáška o ptačích obyvatelích a jejich ochraně na Valašsku.
Kdy: 1. 4. 2014
Kde: Klub důchodců Vsetín

Komunitní zahrady v Blahutovicích

Představení projektu Komunitní zahrady, diskuse na téma Jídlo zblízka.
Kdy: 25. 3. 2014
Kde: Valašské ekocentrum
Pořádal: ČSOP Jeseník nad Odrou

Studánky a potoky Valašského Meziříčí

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody v rámci projektu Putování s kapkou vody zaměřená na čistění a průzkum studánek a potoků na katastru města.
Kdy: 23. 3. 2014
Kde: na katastru města Valašské Meziříčí

Chráněná území Veřovických vrchů

Přírodovědná exkurze do PR Huštýn a PR Trojačka.
Kdy: 22. 3. 2014
Kde: Mořkov - Valašské Meziříčí

Příroda blízká i vzdálená

Cyklus přednášek o přírodovědných expedicích - tentokrát do národních parků Finska, norského Svalbardu a na sibiřský Bajkal.
Kdy: 21. 3. 2014 od 18 hodin
Kde: Terénní základna ochránců přírody Bystřička u Valašského Meziříčí

Košíky a proutěné drobnosti pro děti

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi.
Kdy: 8. března 2014
Kde: Valašské ekocentrum

Studánky Veřovických vrchů

Osvětová akce pro mladé ochránce přírody zaměřená na ochranu vodních zdrojů v krajině.
Kdy: 7. března 2014
Kde: CHKO Beskydy

Záhlinické rybníky na Kroměřížsku

Význam mokřadů v krajině, rybníkářství, fauna, flóra, význam lužních lesů v protipovodňové prevenci - odborná exkurze pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 5. března 2014
Kde: Záhlinické rybníky

Vodní nádrž pitné vody Morávka v CHKO Beskydy

Odborná exkurze pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 4. března 2014
Kde: VN Morávka, ČOV Frýdek Místek Sviadnov

Fotografie zimní krajiny

Fotografický seminář - fotografování v zimní beskydské přírodě.
Místo konání: Brňov, Bystřička
Termín: 23. 2. 2014     

Fotografie zimní krajiny

Fotografický seminář - fotografování v zimní beskydské přírodě.
Místo konání: Pustevny, Čertův mlýn
Termín: 22. 2. 2014     

Fotografie zimní krajiny

Fotografický seminář - teoretická část, přednášky a diskuse.
Místo konání: Valašské ekocentrum
Termín: 21. 2. 2014     

Ošatky a misky z kukuřičných listů

Řemeslná dílna.
Kdy: 11. února 2014
Kde: SVČ Domeček

Zimní příroda Hostýnských vrchů

Exkurze pro děti i rodiče na místa pobytu T. G. Masaryka i za přírodou v Hostýnských vrších.
Kdy: 31. ledna 2013
Kde: Bystřička, Oznice, ...

Od ovečky ke svetru

Výukový program pro děti z MŠ v Zubří zaměřený na zpracování ovčí vlny od ostříhané ovečky až po hotové výrobky.
Kdy: 23. ledna 2014
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

 

Sčítání vodních ptáků

Sledování vodních ptáků na řece Bečvě pro mladé ochránce přírody.
Kdy: 18. ledna 2014 
Kde: z Hustopečí nad Bečvou do Valašského Meziříčí

Ošatky z kukuřičných listů

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi.
Kdy: 14. ledna 2014 
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Vánoční tvoření z ovčí vlny II

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na tradiční zpracování ovčí vlny. Kdy: 17. prosince 2013 
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí

Setkání členů ČSOP a SZOPK

Mezinárodní seminář – setkání členů svazů spojené s poradou, přípravou společných projektů a kulturním programem.
Kdy: 13.–14. 12. 2013
Kde: Bystřička

Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách

Zastavte se v tomto předvánočním čase a pojďte s námi poznat sílu tradice na vyhlášeném Mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách. Mikulášské družiny, spousta čertů, předvádění lidových řemesel.
Termín: sobota 7. 12. 2013

Studánky na Pulčíně

Putování pro mladé ochránce přírody a další zájemce po studánkách v údolí Pulčínského potoka, základní měření vody, inventarizace pramenů.
Kdy: 7. 12. 2013

Od Adventu do Vánoc

Lidové vánoční zvyky na Valašsku. Výukový program pro MŠ Nový Hrozenkov.
Kdy: 26. listopadu 2013 
Kde: MŠ Nový Hrozenkov

Od Adventu do Vánoc

Lidové vánoční zvyky na Valašsku. Výukový program pro MŠ Vsetín - Rokytnice.
Kdy: 25. listopadu 2013 
Kde: MŠ Vsetín - Rokytnice

Úklid Křivského potoka

Vyčištění potoka v Podlesí od odpadků a terénní vycházka za studánkami a prameny v jeho povodí.
Kdy: sobota 23. 11. 2013
Kde: Val. Meziříčí - Podlesí

Vánoční tvoření z ovčí vlny

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na tradiční zpracování ovčí vlny.
Kdy: úterý 19. listopadu 2013 
Kde: SVČ Domeček

Vodní nádrž Stanovnice

Odborná exkurze pro mladé ochránce přírody na vodní nádrž a do úpravny vody Karolinka s pracovníky VaK Vsetín.
Kdy: sobota 16. 11. 2013
Kde: Karolinka

Záchrana obojživelníků při jarních migracích

Řada organizací pomáhá na rizikových místech obojživelníkům při jarních migracích, přesto mnohde, kde záchranné akce probíhaly, dochází k úbytku migrujících obojživelníků. Zda je to způsobeno snižováním jejich počtů v naší přírodě, nebo nevhodnou metodikou záchranných transferů, řešila oborová diskuse ČSOP.
Kdy: 7. listopadu 2013
Kde: Terénní základna ČSOP Bystřička

Studánky na Valašskomeziříčsku

Celodenní putování pro mladé ochránce přírody z ČR i SR po studánkách v okolí Valašského Meziříčí, vyčistění a úklid v jejich okolí, základní měření vody.
Kdy: 30. 10. 2013

Studánky a prameny v okolí Lysé hory

Celodenní putování pro mladé ochránce přírody z ČR i SR po význačnějších studánkách cestou na Lysou horu, vyčistění a úklid v okolí, základní měření vody.
Kdy: 29. 10. 2013

Putování po studánkách a pramenech Veřovických vrchů

Celodenní putování pro mladé ochránce přírody z ČR i SR po význačnějších studánkách Veřovických vrchů po cestě na Velký Javorník, vyčistění a úklid v okolí, základní měření vody.
Kdy: 28. 10. 2013

Fotografie přírody - výstava

Vernisáž výstavy českých a slovenských fotografů - účastníků fotoseminářů v projektu Příroda nezná hranic.
Kdy: 19. 10. 2013 
Kde: IC Kohútka, Javorníky – CHKO Kysuce / CHKO Beskydy

Řemeslná dílna Kohútka

Výroba a kolorování dřevěných klátů - úlů.
Kdy: 18.-20. 10. 2013
Kde: Infocentrum Kohútka

Fotografie přírody

Mezinárodní fotografický seminář.
Kdy: 18.–20. 10. 2013
Kde: Bystřička, Kohútka
Lektoři: MgA. Vladimír Skýpala, Ing. Jiří Paďour

Poutníci v Karpatech

Vernisáž výstavy českých a slovenských fotografů - účastníků fotoseminářů v projektu Příroda nezná hranic.
Kdy: 17. 10. 2013 
Kde: ZŠ Považská Bystrica

Studánky a prameny Hostýnských vrchů

Celodenní putování pro mladé ochránce přírody z Valašského Meziříčí a Hulína po význačnějších studánkách Hostýnských vrchů, vyčistění a úklid v okolí, základní rozbory vody, fotodokumentace.
Kdy: 5. 10. 2013

Řemeslná dílna - kláty

Výroba a kolorování vyřezávaných dřevěných klátů (úlů) a další řemesla
Kdy: 4.-6. 10. 2013
Kde: Infocentrum Kohútka

Plstění z ovčí vlny

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na tradiční zpracování ovčí vlny.
Kdy: 1. 10. 2013 
Kde: SVČ Domeček 
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Voda v přírodní zahradě

Zahradní tůňky, zachycování dešťové vody, fauna, flóra ...
Kdy: 27. 9. 2013

Minerální prameny Zádveřic

Osvětová akce pro středoškoláky zaměřená na ochranu unikátních minerálních pramenů Zádveřicka u Zlína – vyčistění, zastřešení, zjišťování základních parametrů vody, fotodokumentace.
Kdy: 26. 9. 2013

Choryňský mokřad

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně zaměřená na management mokřadů, prevenci povodní, Ramsarskou úmluvu a měření vody.
Kdy: 25. 9. 2013

Minerální prameny Zádveřic

Osvětová akce pro středoškoláky zaměřená na ochranu unikátních minerálních pramenů Zádveřicka u Zlína – vyčistění, zastřešení, zjišťování základních parametrů vody, fotodokumentace.
Kdy: 24. 9. 2013 

Choryňský mokřad

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně zaměřená na management mokřadů a význam mokřadů v krajině.
Kdy: 23. 9. 2013

Studánky a prameny Valašského Meziříčí

Celodenní exkurze pro mladé ochránce přírody po studánkách na katastru města Valašské Meziříčí, vyčistění, základní rozbory vody, fotodokumentace, čistění části Křivského potoka od odpadků.
Kdy: 22. 9. 2013

Drobné vodní toky v krajině – říčka Bystřička

Osvětová akce pro studenty Přírodovědné a zemědělské školy v Novém Jičíně, zaměřená na ochranu vodních toků v krajině, zjišťování základních parametrů vody, potenciální příčiny znečistění říčky, úklid části toku od odpadků.
Kdy: 20. 9. 2013

Choryňský mokřad

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně - management mokřadní louky, měření vody, živočichové, rostliny.
Kdy: 19. 9. 2013

Studánky a prameny Beskyd

Osvětová akce zaměřená na ochranu studánek a pramenů v krajině, měření základních parametrů kvality vody, vyčistění a úprava okolí studánky u Bílého Kříže v Beskydách.
Kdy: 18. 9. 2013 

Živá zahrada

Přednáška s praktickými ukázkami na terénní základně Bystřička pro středoškoláky - voda na zahradě, šetření vodou, živočichové tůněk.
Kdy: 17. 9. 2013 

Studánky na Makově

Zastřešování a čištění dvou studánek na slovenské straně Javorníků.
Kdy: 16. 9. 2013

Choryňský mokřad

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně - management mokřadní louky, význam mokřadů v krajině, retenční schopnosti, živočichové, rostliny.
Kdy: 16. 9. 2013

Výroba ptačích budek

Řemeslná dílna pro romské děti.
Kdy: 13. 9. 2013

 

Drobné vodní toky v krajině – říčka Bystřička a Růždecký potok

Osvětová akce pro studenty Přírodovědné a zemědělské školy v Novém Jičíně, zaměřená na ochranu vodních toků v krajině, zjišťování základních parametrů vody, potenciální příčiny znečistění, úklid části toku od odpadků.
Kdy: 13. 9. 2013 

Putování s kapkou vody - Šimůnkova studánka

Osvětová akce zaměřená na ochranu studánek ve Val. Meziříčí - Podlesí, vyčištění a úprava okolí studánky, význam, měření základních parametrů vody.
Kdy: 12. 9. 2013

Živá zahrada

Osvětová akce zaměřená na vodu na zahradě, praktická část na přírodní zahradě v Podlesí, proměřování základních parametrů vody.
Kdy: 12. 9. 2013

Živá zahrada

Osvětová akce zaměřená na vodu na zahradě, teoretická část: jezírka, tůňky, zachycování dešťové vody, ...
Kdy: 11. 9. 2013

Příroda Pobečví - křest publikace

Křest přírodovědné publikace Petra Tomáše a kol. „Příroda Pobečví“, spojeno s prodejem knihy.
Kdy: 11. 9. 2013
Kde: Čítárna Městské knihovny Val. Meziříčí, Masarykova ul.

Řezbářská prezentace řemeslných dílen projektu „Příroda nezná hranic“

Výroba klátu (úlu) u příležitosti včelařského jarmaku– realizovali řezbáři Martin Cigánek, Vladimír Klimeš a Roman Mikuš. 
Kdy: 11. 9. 2013
Kde: Val. Meziříčí, náměstí

Management mokřadu Rybníky v Hrachovci

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně zaměřená na problematiku ochrany mokřadů v krajině, Ramsarskou úmluvu.
Kdy: 10. 9. 2013 

Putování s kapkou vody

Osvětová akce zaměřená na ochranu mokřadů - živočichové a rostliny na bazbariérové NS u rybníka v kasárnách, význam mokřadů v krajině, Ramsarská úmluva.
Kdy a kde: 10. 9. 2013, rybník v kasárnách Val. Meziříčí

Příroda nezná hranic

Slavnostní vernisáž fotovýstavy o projektu „Příroda nezná hranic“, fotografie z tříletého průběhu projektu.
Kdy: 10. 9. 2013 v 16.00
Kde: Val. Meziříčí, zámek Kinských (muzeum)

Management mokřadu Rybníky v Hrachovci

Osvětová akce pro studenty Střední zemědělské a přírodovědné školy v Novém Jičíně zaměřená na problematiku ochrany mokřadů v krajině, živočichové a rostliny, význam.
Kdy: 9. září 2013

Slavnostní ukončení mezinárodního environmentálního projektu „Příroda nezná hranic“

Přijetí realizátorů a hostí, kteří se podíleli na realizaci projektu, starostou města Jiřím Částečkou. Audiovizuální shrnutí projektu.
Kdy: 9. 9. 2013 v 10.00 
Kde: Val. Meziříčí, obřadní síň radnice na náměstí

Řemeslná dílna Kohútka

Výroba dřevěných posezení, rozcestníků a dalších řezbářských výrobků.
Kdy: 6.-8. 9. 2013
Kde: Infocentrum Kohútka

Putování s kapkou vody

Osvětová akce zaměřená na ochranu mokřadů - živočichové a rostliny na bazbariérové NS u rybníka v kasárnách, význam mokřadů v krajině, retenční schopnosti, povodně.
Kdy a kde: 5. 9. 2013, rybník v kasárnách Val. Meziříčí

Mezinárodní seminář Pronikání přírodních témat do literatury

VI. ročník Středoevropského překladatelského tábora na Valašsku s hlavním tématem Pronikání přírodních témat do literatury.
Kdy: 22.–26. 8. 2013
Kde: Bystřička a okolí

Mezinárodní týdenní tábor v CHKO Beskydy

Akce pro Karpatské poutníky
Kdy: 10.–17. 8. 2013
Kde: Lesácká chata Košárky, Staré Hamry – CHKO Beskydy

Řemeslná dílna Kohútka

Výroba dřevěných posezení a rozcestníků.
Kdy: 16.-18. 8. 2013
Kde: Infocentrum Kohútka

Studánky a prameny Beskyd

Osvětová akce zaměřená na ochranu studánek a pramenů v krajině, měření základních parametrů kvality vody, vyčistění a úprava okolí Pařezové studánky na Košárkách u Bílé v CHKO Beskydy.
Kdy: 16. srpna 2013
Kde: Košárky, Bílá, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Jiří Janál

Vodní toky a studánky v Beskydách – Lúčný potok, Veveří studánka

Osvětová akce zaměřená na vodní toky a studánky v Beskydách, měření základních parametrů kvality vody, určování vodních breberek, fauna horských toků.
Kdy: 15. 8. 2013
Kde: Bílá, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští

Vodní toky v Beskydách – Baraní potok

Osvětová akce zaměřená na vodní toky v Beskydách, měření základních parametrů kvality vody, určování vodních breberek, fauna horských toků.
Kdy: 13. 8. 2013
Kde: Bílá, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští

Vodní toky v Beskydách - Černá Ostravice

Osvětová akce zaměřená na vodní toky v Beskydách, měření základních parametrů kvality vody, určování vodních breberek, fauna horských toků.
Kdy: 12. 8. 2013
Kde: Bílá, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Jiří Janál

Řemeslná dílna Pulčín

Výroba a kolorování vyřezávaných dřevěných klátů (úlů) a totemů.
Kdy: 8.-11. 8. 2013
Kde: Infocentrum Pulčín

Gorolski Święto

Předvádění zpracování ovčí vlny na gorolských slavnostech
Kdy: 3. srpna 2013
Kde: Jablunkov (Moravskoslezský kraj)
Lektorky: Mgr. Jitka Dvorská, Marie Popelářová, Soňa Kryštofová a Zdeňka Tupá

Řemeslná dílna Pulčín

Výroba a kolorování vyřezávaných dřevěných klátů (úlů), výroba dřevěných posezení.
Kdy: 19.-21. 7. 2013
Kde: Infocentrum Pulčín

Pojďme chránit přírodu

Osvětový program ke 40. výročí vyhlášení CHKO Beskydy.
Kdy: 15. 6. 2013
Kde: Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko, Rožnov pod Radhoštěm

Studánka Muroňka

Osvětová akce zaměřená na ochranu studánek, vyčištění, zastřešení a úprava okolí studánky, význam, měření základních parametrů vody.
Kdy: 8. 6. 2013
Kde: Bílá, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Jiří Janál

Výroba klátů

Řemeslná dílna - řezbáři.
Kdy: 7.-9. 6. 2013
Kde: Kohútka

Škola v přírodě

Přednášky a exkurze pro ZŠ Krhová.
Kdy: 4. 6. 2013
Kde: IC Kohútka 
Lektoři: Mirek a Jitka Dvorští

Zvláště chráněná území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce

Mezinárodní odborná exkurze pro stráž přírody, NNO a odbornou veřejnost. Kdy: 1. 6. 2013
Kde: CHKO Beskydy a CHKO Kysuce – pohoří Javorníky

Otevírání studánek v příhraniční oblasti

Osvětová akce pro ZŠ
Kdy: 28. květen 2013
Kde: CHKO Kysuce, Čadca

Výroba klátů

Řemeslná dílna - řezbáři.
Kdy: 24.-26. 5. 2013
Kde: Kohútka

Mezinárodní exkurze v jižní části CHKO Strážovské vrchy

Akce pro Karpatské poutníky.
Kdy: 25. 5. 2013
Kde: PR Jankov vŕšok, hrad Uhrovec
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková
Lektor: Ing. Rudolf Amrein

Beskydské safari

Netradiční exkurze pro účastníky soutěže Beskydský patriot k 40. výročí CHKO Beskydy.
Kdy: pátek 24. 5. 2013
Kde: CHKO Beskydy - Rožnovská Bečva, Pustevny, květnatá louka na H. Bečvě, NPR Salajka
Lektoři: J. a M. Dvorští, Mgr. J. Lehký, Mgr. M. Kubín, Ing. F. Šulgan, Mgr. M. Popelářová

Drobné vodní plochy v krajině – Mořské oko na Pustevnách v CHKO Beskydy

Osvětová akce zaměřená na ochranu a význam drobných vodních ploch v krajině, výskyt obojživelníků v jezírku Mořské oko.
Kdy: 24. 5. 2013
Kde: Pustevny, Prostřední Bečva, CHKO Beskydy
Lektoři: Jitka a Mirek Dvorští

Rybník – biotop mnoha druhů živočichů a rostlin

Osvětová akce zaměřená na biodiverzitu rybníka na Bezbariérové naučné stezce ve Valašském Meziříčí spojená s úklidem odpadků v rybníce a okolí naučné stezky.
Kdy: 23. 5. 2013
Kde: Valašské Meziříčí
Lektoři: Mirek Dvorský, Ing. Petr Křístek

Navrhovaná PR Doubrava – Bečva

Přírodovědná exkurze pro žáky a pedagogy ZŠ Choryně
Kdy: 17. května 2013
Kde: Choryně, okres Vsetín
Lektor: Mirek Dvorský

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list

Kdy: 16. května 2013
Kde: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
Vedoucí kolektivu: Mirek Dvorský 

Porada řídícího výboru a mezinárodní setkání členů ČSOP a SZOPK

Kdy: 6.–12. května 2013
Kde: Chočské vrchy – Kvačany
Vedoucí akce: Milan Orálek, Mgr. Kristína Voralová

Řezbářský kurz - kláty

Řemeslná dílna - výroba a zastřešení klátů - dokončení akce z 18.-21. 4. 2013.
Kdy: 8. 5. 2013
Kde: Pulčín

Fotografie přírody

Mezinárodní fotografický seminář
Kdy: 26.–28. 4. 2013
Kde: Bystřička, Vsetínské vrchy (Vesníky a okolí Santova)
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Lektoři: MgA. Vladimír Skýpala, Ing. Jiří Paďour

Exkurze do NPR Súlovské skaly

Akce pro Karpatské poutníky
Kdy: 20. 4. 2013
Kde: CHKO Strážovské vrchy (NPR Súlovské skaly)
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

Řezbářský kurz - kláty

Řemeslná dílna - výroba a zastřešení klátů.
Kdy: 18.-21. 4. 2013
Kde: Pulčín

Živá zahrada – oáza pro přírodu i člověka

Přednáška
Kdy: 16. 4. 2013 
Kde: ZŠ Bartošovice na Moravě, okres Nový Jičín
Lektor: Mirek Dvorský

Studánky v Podbeskydí

Pěší trasa po studánkách z obce Rybí do obce Žilina.
Kdy: 13. 4. 2013
Kde: Přírodní park Podbeskydí
Lektor: Mgr. Jiří Jurečka

Čáp bílý – výskyt a praktická ochrana

Přednáška.
Kdy: 9. 4. 2013 od 14.15 hod.
Kde: Klub důchodců, Trávníky, Vsetín
Lektor: Mirek Dvorský

Valašské kláty

Řemeslná dílna - výroba a instalace valašských klátů.
Datum: 20.-24. 3. 2013
Kde: Pulčín
Vedoucí akce: Milan Orálek

Provoz záchranných stanic v ČR a CHKO Poodří

Seminář pro čl. org. SmRS ČSOP a veřejnost
Datum: 16. 3. 2013
Kde: Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě
Lektoři: Jan Kašinský, Petr Orel
Vedoucí akce: Milan Orálek

Stanice pro záchranu živočichů a CHKO Poodří

Akce pro skautské oddíly z Kopřivnice.
Kdy: 16. 3. 2013
Kde: Bartošovice na Moravě
Vedoucí akce: Mgr. Jiří Jurečka
Lektor: Jan Kašinský

NPR Pulčín - Hradisko

Terénní exkurze karpatských poutníků.

Kdy: 26. 2. 2013
Kde: Francova Lhota - Pulčín

Řezbářský kurz

Řemeslná dílna - práce se dřevem pro děti i dospělé.
Kdy: 16.-17. 2. 2013
Kde: Seninka

Porada Řídícího výboru a mezinárodní setkání členů ČSOP a SZOPK

Kdy: 8.-10. 2. 2013
Kde: Liptovský Mikuláš
Vedoucí akce: Milan Orálek, Mgr. Kristína Voralová

Zimní výprava na Velký Javorník

Terénní exkurze karpatských poutníků.

Kdy: 2. února 2013
Kde: Velký Javorník, Veřovice

Od ovečky ke svetru

Řemeslná dílna

Kdy: sobota 19. ledna 2013
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí
Vedoucí akce: Mgr. Jitka Dvorská

Návštěva významných míst realizace projektu Příroda nezná hranic – SR

Kdy: 18. 12. 2012
Kde: SR – Povážká Bystrica, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Síla tradice na Mikulášském jarmeku

Osvětová akce na podporu trvale udržitelného rozvoje, lidových řemesel a tradic spojená s pracovním setkáním VV projektu Příroda nezná hranic.

Kdy: 1. 12. 2012
Kde: Valašské Klobouky
Vedoucí akce: Mirek Dvorský, Milan Orálek

Ochrana krasů v České i Slovenské republice

Mezinárodní seminář s odbornými exkurzemi ve vybraných jeskyních Slovenska v Žilinském kraji.

Kdy: 7.-9. 11. 2012
Kde: Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Vedoucí akce: Milan Orálek, Ing. Barbora Šimečková

Velké šelmy a další odborné programy ČSOP, SZOPK a SCHKO

Mezinárodní seminář k problematice velkých šelem a realizaci dalších odborných programů.

Kdy: 29.-30. října 2012
Kde: IC Kohútka, Javorníky – CHKO Kysuce / CHKO Beskydy
Vedoucí akce: Milan Orálek

Fotografie přírody

Mezinárodní fotografický seminář se zaměřením na fotografii krajiny, krajinného detailu a počítačové zpracování digitálních fotografií.
Kdy: 19.-21. 10. 2012

Kde: Mútne, CHKO Horní Orava
Vedoucí akce: Mirek Dvorský
Lektor: Ing. Jiří Paďour

Karpatský poutník – NP Malá Fatra

Mezinárodní exkurze Karpatských poutníků do NP Malá Fatra.
Kdy: 13. 10. 2012

Kde: NP Malá Fatra – Vrátna dolina
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

Příroda a její ochrana v CHKO Kysuce

Mezinárodní odborná exkurze pro stráž přírody a veřejnost do SV části CHKO Kysuce.

Kdy: 6. 10. 2012
Kde: CHKO Kysuce
Vedoucí akce: Mirek Dvorský, Mgr. Jiří Lehký
Lektor: pracovník CHKO Kysuce

Výroba ošatek z kukuřice

Řemeslná dílna.

Kdy: 2. 10. 2012
Kde: Klubovna Falco, SVČ Domeček
Vedoucí akce: Mgr. Jitka Dvorská

Záchranné stanice pre živočíchy

Seminář s mezinárodní účastí.

Kdy: 28.–29. 9. 2012
Kde: Kultúrny dom v Zázrivej (okres Dolný Kubín)

Poutníci v Karpatech

Vernisáž výstavy fotografií z dvouletého setkávání Karpatských poutníků.

Kdy: 21. 9. 2012
Kde: SVČ Domeček
Autoři fotografií: Jitka a Mirek Dvorští, Jiří Jurečka

Karpatský poutník – setkání v Beskydách

Mezinárodní víkendové setkání Karpatských poutníků spojené s návštěvou Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Pusteven a Radhoště.

Kdy: 21.-23. 9. 2012
Kde: terénní základna ochránců přírody v Bystřičce, CHKO Beskydy
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

Realizace managementu ZCHÚ a vyhledávání kandidátů na památné stromy

Oodborný praktický seminář.
Kdy: 1.-2. 9. 2012
Kde: Vařákovy paseky a Hornolidečsko
Vedoucí akce: Milan Orálek

Tábor karpatských poutníků

Mezinárodní týdenní letní tábor karpatských poutníků v CHKO Beskydy.
Kdy: 7.-14. 7. 2012
Kde: lesnická chata Košárky, Staré Hamry, CHKO Beskydy
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští – ČSOP Val. Meziříčí, Pavel Šálek – ČSOP Hulín, Mgr. Lenka Beníková – ZŠ Považská Bystrica

Ukázky monitoringu, transferu hnízda a kroužkování mláčat čápa bílého

Kdy: 18. 6. a 2. 7. 2012
Kde: hnízdiště čápa bílého v okrese Vsetín
Lektor: Mirek Dvorský

Ovčácký den

Předvádění tradičních lidových řemesel (zejména zpracování ovčí vlny) na osvětové akci v Prlově.

Kdy: 30. 6. 2012
Kde: Prlov
Vedoucí lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Příroda NP Malá Fatra a CHKO Horní Orava

Mezinárodní seminář s odbornými exkurzemi.

Kdy: 25.-27. 6. 2012
Kde: Zázrivá (okres Dolný Kubín)
Vedoucí akce: RNDr. Oľga Removčíková – Oravské múzeum, Metod Macek – Stanice pro záchranu živočichů Zázrivá

Karpatský poutník – příroda Podbeskydí – studánky Štramberka

Odborná exkurze po přírodovědných zajímavostech a studánkách Štramberka.

Kdy: 23. 6. 2012
Kde: Štramberk (NJ)
Vedoucí akce: Mirek Dvorský, Mgr. Jiří Jurečka

Obnovitelné zdroje a vodní mlýn

Seminární exkurze do bývalého vodního mlýna.

Kdy: 20. 6. 2012 v 8.15 hod.
Kde: Mlýn Mikulůvka
Vedoucí akce: Milan Orálek

 

Řemeslná dílna Pulčín

Výroba a kolorování vyřezávaných dřevěných klátů (úlů) a další řemesla.

Kdy: 16.-17. 6. 2012
Kde: Infocentrum Pulčín
Vedoucí akce: Milan Orálek

 

NP Malá Fatra

Odborná mezinárodní přírodovědná exkurze po hřebenových partiích MF pro stráž přírody, odbornou veřejnost a pracovníky státní správy.

Kdy: 9. 6. 2012
Kde: NP Malá Fatra
Vedoucí akce: Mgr. Jiří Lehký

 

Karpatský poutník

Mezinárodní dětská exkurze na Malou Fatru.

Kdy: 19. 5. 2012
Kde: Malá Fatra
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Lenka Beníková

Řemeslná dílna – Řezbářství

Vyřezávání figurek a dlabání misek.

Kdy: 12.-13. 5. 2012
Kde: Seninka
Lektor: Igor Prilinský

Výsadba, řez a další ošetření ovocných stromků

Odborný pomologický seminář.

Kdy: 12. 5. 2012
Kde: Lidečko
Vedoucí akce: Milan Orálek

Příroda v CHKO Beskydy – ZCHÚ Javorníky

Dvojdenní seminář s odbornou exkurzí do PR Galovské lúky.

Kdy: 4.-5. 5. 2012
Kde: Bystřička
Vedoucí akce: Mirek Dvorský

Karpatský poutník

Mezinárodní přírodovědná exkurze do NPR Vápeč.

Kdy: 1. 5. 2012
Kde: CHKO Strážovské vrchy
Lektor: Mgr. Lenka Beníková, Mirek Dvorský

Pietní akt Vařákovy paseky

Pietní akce k připomenutí výročí vypálení valašské osady.

Kdy: 30. 4. 2012
Kde: Lačnov
Vedoucí akce: Milan Orálek

Fotografie přírody

Trojdenní mezinárodní fotografický seminář zaměřený na fotografii přírody a krajiny.

Kdy: 27.-29. 4. 2012
Kde: Čičmany
Lektor: MgA. Vladimír Skýpala

Zlatý list

Regionální kolo přírodovědné soutěže pro dětské kolektivy Zlínského kraje.

Kdy: 25.-26. 4. 2012
Kde: Valašské Meziříčí
Vedoucí akce: Jitka Dvorská

Den Země

Exkurze pro děti, rodiče a pedagogy ZŠ Choryně.

Kdy: 23. 4. 2012
Kde: PR Choryňský mokřad
Lektor: Mirek Dvorský

Dětské slyšení

Kulatý stůl dětí se zástupci města, podniků a neziskových organizací.

Kdy: 18. 4. 2012
Kde: SVČ Domeček
Vedoucí akce: Milan Orálek

Přírodní park Hostýnské vrchy – Kelčský Javorník

Odborná exkurze Karpatských poutníků do PR Kelčský Javorník. Trasa: Tesák – Čerňava – Kelčský Javorník – zříceniny hradů Šaumburk a Zubříč – Rajnochovice.

Kdy: 31. 3. 2012
Vedoucí exkurze: Jitka a Mirek Dvorští, Mgr. Jiří Janál

Monitoring lokalit šafránu bělokvětého

Terénní seminář zaměřený na mapování výskytu a odhad populace šafránu bělokvětého v Lačnově a okolí.

Kdy: 28.-29. 3. 2012
Kde: Lačnov
Lektor: RNDr. Josef Janeček

Řemeslná dílna – Řezbářství

Vyřezávání figurek a dlabání misek.

Kdy: 23.-25. 3. 2012
Kde: Mikulův mlýn na Mikulůvce u Valašského Meziříčí
Lektor: Igor Prilinský

Řemeslná dílna Pulčín

Výroba a kolorování vyřezávaných dřevěných klátů (úlů) a další řemesla.

Kdy: 16.-18. 3. 2012
Kde: Infocentrum Pulčín
Vedoucí akce: Milan Orálek

Úloha a kompetence Stráže přírody

Dvojdenní pracovní seminář pro stráž přírody a zájemce z řad veřejnosti a státní správy.

Kdy: 16.-17. 3. 2012
Kde: SEV Bystřička
Lektoři: Mgr. Jiří Lehký a pracovníci Správy CHKO Beskydy

Řemeslná dílna – Košíky z proutí

Dvojdenní řemeslná dílna pod vedením zkušeného slovenského lektora zaměřená na výrobu košíků z vrbového proutí.

Kdy: 10.-11. 3. 2012
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí
Lektorka: Ing. Peter Juriga

Živá zahrada aneb jak přilákat na zahradu volně žijící živočichy

Přednáška pro žáky a pedagogy ZŠ.

Kdy: 7. 3. 2012
Kde: Základní škola Dětmarovice
Lektor: Mirek Dvorský

Řemeslná dílna – Od ovečky ke svetru

Zpracování ovčí vlny /praní, barvení, kramplování, předení na kolovratu a vřetánku, plstění/, vlněné nápady od drobných výrobků po starodávnou zapiastkovou techniku výroby rukavic a papučí na formě.

Kdy: 25. 2. 2012
Kde: SVČ Domeček, Valašské Meziříčí
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

NPR Pulčín – Hradisko

Zimní výprava karpatských Poutníků do NPR Pulčín – Hradisko, Javorníky (skalní město, ledopády, stopy živočichů).

Kdy: 22. 2. 2012
Kde: Francova Lhota - Pulčín
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Radhošť

Zimní výprava karpatských Poutníků na běžkách v okolí Radhoště

Kdy: 20. 2. 2012
Kde: Pustevny – Lesnická naučná stezka – Rožnov pod Radhoštěm
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

Tkaní na karetkách

Řemeslná dílna - ruční tkaní starodávnou technikou.

Kdy: 14. února 2012
Kde: SVČ Domeček Valašské Meziříčí
Lektorka: Lenka Kovářová

Řemeslná dílna – Drátování hrnců tradiční technikou

Účastníci si mohli pod vedením slovenského lektora sami odrátovat nádobu (keramický hrnec, hrníček, květináč apod.).

Kdy: 28.-29. 1. 2012
Kde: Mikulův mlýn na Mikulůvce
Lektor: Ladislav Fabšo

Košíky z pedigu

Řemeslná dílna.

Kdy: 24. ledna 2012
Kde: SVČ Domeček Valašské Meziříčí
Lektorka: Mgr. Jitka Dvorská

Zimní sčítání vodních ptáků ve Středním Pobečví

Každoroční zimní sčítání vodních ptáků ve Středním Pobečví. Pozorování ptactva, pobytové znaky bobrů, zimní příroda.

Kdy: 14. 1. 2012
Kde: Pobečví
Vedoucí akce: Jitka a Mirek Dvorští

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist