Úvodní stránka » Valašské ekocentrum » Rekonstrukce budovy

Rekonstrukce ekocentra

 

 

 

Český svaz ochránců přírody ve Val. Meziříčí realizoval v letech 2012-2014 rozsáhlý projekt „Valašské ekocentrum – rekonstrukce“ podpořený v blokovém grantu Programu švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce budovy v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí pro potřeby budoucího regionálního ekocentra.

Velké díky patří Městu Valašské Meziříčí, které umožnilo převod budovy bývalého strážce kasárenského areálu do vlastnictví ČSOP za symbolickou korunu. Dům strážce byl díky tomu přestavěn na nové Valašské ekocentrum, město také souhlasilo s dlouhodobým pronájmem přilehlého ovocného sadu a pozemku, které poskytnou dostatečné zázemí pro realizaci osvětových programů. V sadu se dochovala řada starých odrůd, chceme ho proto revitalizovat a vytvořit z něj jednak genovou základnu tradičních odrůd, jednak místo pro výuku. K programům zaměřeným především na mládež bude sloužit také nová tzv. živá zahrada u ekocentra a areál lesoparku s rybníčkem a bezbariérovou naučnou stezkou. Kus živé přírody a ideální výukový areál tak bude přímo u domu.

Rekonstrukce tzv. Gardiánova domu byla podřízena potřebám ČSOP a vytvořila zázemí jak pro kancelářskou činnost a práci s veřejností (vybudování poradenského a informačního centra ČSOP v přízemí), tak i pro realizaci široké škály činností environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v podkroví. Budova centra umožní realizaci např. výukových programů pro školy, celoroční mimoškolní činnost kolektivu mladých ochránců přírody, přednášky, semináře, kurzy tradičních řemesel atd., vše pod jednou střechou v klidové zóně areálu bývalého cvičiště, který se postupně rekonstruuje na lesopark. Pracovníci ČSOP zde naleznou i vhodné zázemí pro projektovou činnost a činnosti spojené s praktickou ochranou přírody, krajiny a ŽP. V samotném areálu lesoparku se již výhledově nabízí realizace spousty aktivit a prvků, vedoucí např. ke zvýšení biodiverzity (tvorba drobných mokřadů, vyvěšování ptačích budek a krmítek apod.).

Průběh rekonstrukce:

 

Původní stav

Probíhající rekonstrukce

 

 

 

Nové Valašské ekocentrum bude moci vzniknout díky vstřícnému přístupu města Valašské Meziříčí a také díky dotacím různých donátorů. Hlavním dílem se na jeho stavbě podílel Blokový grant Programu švýcarsko-české spolupráce, který přispěl částkou 4 153 540 Kč (na kompletní rekonstrukci budov, vybudování zahrady, obnovu sadu, ale zároveň i na realizaci environmentálních programů, přednášek, seminářů, řemeslných dílen, praktickou ochranu přírody či zajištění bezplatného ekologického poradenství).

Projektovou přípravu rekonstrukce podpořila Nadace OKD, na vybavení ekocentra přispěje NET4GAS, s. r. o., v programu Blíž přírodě a Český svaz ochránců přírody s Lesy ČR, s. p., v programu Dřevo.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

      

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist