Úvodní stránka » Naučné stezky » Přehled stezek

Seznam naučných stezek

Naučná stezka Tesák

 • Stezka začíná ve Vsetíně a vede Hostýnskými vrchy. Přes vrch Chléviska prochází podél potoka Štěpková do obce Hošťálková. Dále pokračuje výstupem na vrch Bludný a po hřebeni na Troják, končí u turistické chaty Tesák. 
 • Stezka je dlouhá cca 27 km, vede typickou valašskou krajinou a má 23 zastavení. Ze Vsetína na Troják je vhodná i pro cyklisty.

Naučná stezka Okolím Vsetína

 • Stezka začíná ve Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetínského zámku přes PP Vršky – Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po níž pokračuje až k samotě U Kovářů, kde odbočuje na neznačenou cestu do údolí Velký Skalník. Tím se schází dolů do Jasenice, místní části Vsetína, k autobusové zastávce U Kovárny.
 • Stezka má 13 zastavení, její celková délka je cca 7 km. Výraznější převýšení čekejte na počátku trasy, z PP Vršky – Díly již cesta pokračuje mírně zvlněnou krajinou a posléze Velkým Skalníkem setrvale z kopce.

Baťova naučná stezka

 • Skládá se z okruhu U Zbrojovky – údolí Červenka – Pod Vsackým Cábem – Dolinky – Ranč – U Zbrojovky a z odbočky k chatě Vsacký Cáb a Cábskému jezírku. Turistům nově zpřístupnila cesty údolím Červenka a pod Kadlubovou. Byla pojmenována na počest nedávno zesnulého Tomáše Bati, protože vede převážně po lesních pozemcích Baťovy rodiny.

 • Baťova naučná stezka je dlouhá přibližně 16 km a na dvanácti zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Výraznější převýšení čekejte při stoupání na Vsacký Cáb.

 • Informační leták o stezce si stáhněte zde

Malá naučná stezka Semetínské rybníky

 • Tato ministezka je mezi čtyřmi rybníčky u campingu Semetín poblíž Vsetína a připravili jsme ji společně se vsetínským Domem dětí a mládeže Alcedo. Při krátké procházce mezi rybníčky se můžete zastavit u 2 informačních tabulí s údaji o jejich historii a o obci Semetín.

Naučná stezka Královec

 • Naučná stezka Královec je vyznačena zelenou značkou pro naučné stezky a vede z Valašských Klobouk k rozhledně na kopci Finiš (Královec). Od rozcestí na Královci se pak stezka vrací souběžně se zelenou turistickou značkou do Klobouk.
 • Trasa s 10 velkými a 2 malými zastaveními měří asi 7 km a překonává převýšení přibližně 250 metrů.

Naučná stezka Hůrka – Hranická propast

 • Stezka začíná u vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou, vede přes Národní přírodní rezervaci Hůrka kolem nejhlubší středoevropské propasti k pozůstatkům hradu Svrčov a odtud k autocampingu v Hranicích. 
 • Stezka má 6 zastavení na 4 kilometrech trasy, začíná krátkým stoupáním.

Naučná stezka Hradní Vrch

 • V okolí hukvaldského hradu najdete celkem 3 navazující naučné stezky, provázané trasou i tematicky. První z nich, NS Hradní vrch, je okružní a vede od Obecního úřadu Hukvaldy branou obory po asfaltové cestě ke zřícenině hradu a lesním chodníčkem zpět k bráně. 
 • Všechny tři stezky v součtu mají 19 zastavení na 16 kilometrech, z toho NS Hradní vrch 6 zastavení na 2 km. Je to turisticky nenáročná, asi hodinová procházka.

Stáhněte si pracovní list

Naučná stezka Janáčkův chodníček

 • Když pod hukvaldským hradem před 4. zastavením naučné stezky Hradní vrch odbočíte po žluté turistické značce, přejdete na NS Janáčkův chodníček, která je číslována v návaznosti na první stezku. Vede oborou k bývalé myslivně, dále po zelené značce do Kozlovic k pohostinství Ve Dvoře a odtud na Kubánkov, kde se napojí na NS Hůrky. 
 • Stezka má 6 zastavení, délka trasy je 8,5 km s převýšením přibližně 320 m. Náročnější stoupání o délce asi 1 km musíte překonat u Bačova potoka (mezi zastaveními 10 a 11).

Stáhněte si pracovní list

Naučná stezka Hůrky

 • Stezka vychází od hukvaldského obecního úřadu po zelené turistické značce, pak pokračuje po modré. Číselně navazuje na NS Janáčkův chodníček, na kterou můžete odbočit mezi 13. a 14. zastavením. Trasa NS Hůrky vede směrem na Podlesí, Babí horu a Kubánkov, dále pokračuje ke Kociánce, na Podhůří a končí u vodní nádrže Olešná.
 • Stezka má 6 zastavení, délka trasy je 8,5 km s převýšením přibližně 320 m.

Stáhněte si pracovní list

Naučná stezka Hvozdnice

 • Okružní NS vycházející z žel. stanice Slavkov u Opavy – vede přírodní rezervací Hvozdnice kolem toku stejnojmenné řeky (směr na Olomouc), menší okruh je možné absolvovat i z žel. st. Štáblovice, kolem níž stezka prochází. 
 • 15 zastavení je rozloženo na 15 kilometrech, ale terén je rovinatý a nenáročný.

Zámecká naučná stezka

 • Okružní trasa stezky vede katastrálním územím obce Bartošovice u Nového Jičína v CHKO Poodří. Začíná před obecním úřadem, prochází kolem zámku k Hornímu bartošovickému rybníku a kolem Dolního rybníka se vrací zpět. 
 • Na pětikilometrové trase najdete 10 naučných zastavení, terén je rovinatý, vhodný i k rodinným vycházkám.

Stáhněte si pracovní list

Naučná stezka Stonáč

 • Stezku vybudovala ZO 60/03 ČSOP Planorbis Kroměříž (5 panelů ve spolupráci s ČSOP Val. Meziříčí, dalších 5 s Občanským sdružením Locus). Začíná u lesíku vedoucího k mostu přes potok Stonáč na severovýchodním okraji Kroměříže (podél cyklistické trasy do Bílan) a vede okolím PR Stonáč. Její původní trasa k rybníčku u Bílan musela být kvůli vlastnickým vztahům změněna. 
 • Deset zastavení je koncentrováno na trase dlouhé asi 1 km ve velmi dostupném terénu.

Naučná stezka Hráza

 • Stezku vybudovala ZO 60/03 ČSOP Planorbis Kroměříž (6 panelů ve spolupráci s ČSOP Val. Meziříčí, zbylé 4 s Občanským sdružením Locus). Vede okolo biocentra Štěrkoviště Hráza na severovýchodním okraji Kroměříže, nástupním místem je prostora tratí směrem od Kauflandu k letišti. 
 • Na trase dlouhé asi 2 km je v současnosti rozmístěno celkem 10 informačních tabulí. Stezka je krátká a nenáročná, vhodná pro rodinné vycházky.

Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky

 • Stezka prochází CHKO Litovelské Pomoraví. Začíná u nádraží ČD Litovel – město a vede po červené turistické značce proti toku řeky Moravy kolem NPR Vrapač přes romantický areál empírového paláce Nové zámky a PR Templ k osadě Nové mlýny. Končí u známé rybářské restaurace. 
 • Tato stezka má 9 zastavení na 9 kilometrech, terén je rovinatý a nenáročný, vhodný i pro sváteční turisty.

Řeka Morava v CHKO Litovelské Pomoraví - Informace pro vodáky

 • Tato vodní „stezka“ kopíruje tok řeky Moravy a Mlýnského potoka v CHKO Litovelské Pomoraví. Tvoří ji 5 informačních tabulí pro vodáky se shodným obsahem rozmístěných na 44 km dlouhém úseku.

Naučná stezka Sovinec

 • ČSOP Val. Meziříčí se podílel na přípravě části NS Sovinec v okolí obce Kateřinice u Příbora.

Stáhněte si pracovní list

Naučná stezka Radegast

 • Stezka začínala na Pustevnách a vedla po hřebeni Radhoště až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, pak se vracela stejnou cestou zpět, ale za hotelem Radegast vedla na vrstevnicovou cestu, která se v posledním úseku vrací zpět na radhošťský hřeben.
 • NS Radegast byla aktualizována a přebudována, aktuální podobu najdete zde.

Naučná stezka Čertův mlýn

 • Stezka vedla opačným směrem než NS Radegast, po červené turistické značce přes jihozápadní svahy masivu Čertova mlýna. Procházela kolem jezírka Mořské oko, pod NPR Kněhyně – Čertův mlýn a PR Klíny k chatě na Martiňáku.
 • NS Čertův mlýn byla aktualizována a přebudována, aktuální podobu najdete zde.

Naučná stezka Hradisko

 • NS Hradisko vedla okolím stejnojmenné zříceniny u Rožnova pod Radhoštěm, byla rozdělena do 3 okruhů podle fyzické a časové náročnosti.
 • Stezka byla redukována a přepracována v roce 2010, aktuální podobu najdete zde.
 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist