Úvodní stránka » Naučné stezky » Stezky na Vařákovy paseky

Naučné stezky okolím Vařákových pasek

Poslední nacistickou trestnou akcí doslova v předvečer osvobození Valašska (v noci ze 2. na 3. května 1945) bylo vypálení osady Vařákovy paseky nad Lačnovem a zavraždění čtyř jejích obyvatel. O této události se nezachovaly prakticky žádné úřední dokumenty, s největší pravděpodobností nebyla po válce vůbec vyšetřována a je obestřena řadou podivných okolností. Proto se členové ČSOP Valašské Meziříčí rozhodli, že se pokusí najít svědky této tragédie a zjistit okolnosti, za nichž k ní došlo.

Při pátrání po jejich osudu jsme z výpovědí pamětníků zjistili, že partyzáni sehráli při napadení pasek velmi negativní úlohu, což může být jedním z důvodů, proč se o této trestné akci dříve příliš nemluvilo. Na základě dosud zjištěných údajů a z výpovědí dosud žijících účastníků tragédie lze také soudit, že se na této trestné akci podíleli také členové skupiny SS Slovensko - Josef (stejně jako v případě vypálení Ploštiny a Prlova).

Sesbírané informace jsme využili při přípravě tří naučných stezek postupně vybudovaných v okolí Vařákových pasek. Kromě obvyklých přírodovědných a historických zajímavostí se stezky věnují právě neznámému osudu Vařákových pasek a jejich obyvatel. Najdete na nich ve zkrácené podobě dosud nezveřejněná svědectví o poslední velké tragédii konce II. světové války na Valašsku.

Naučná stezka Vařákovy paseky

Trasa: Horní Lideč, žst. - Lačnov - Vařákovy paseky - Lidečko, žst.
Délka: 16 km (15 zastavení)

 • V okolí této stezky je soustředěna řada zajímavých kulturních i přírodních památek. Nedaleký Lačnov proslul výskytem vzácného šafránu bělokvětého a je opravdu výjimečný zážitek vidět, když se v dubnu objeví na slehlé uschlé trávě tisíce modravých květů, zejména na přírodní památce Lačnov (u školy) a PP Sucháčkovy paseky jihovýchodně od vsi.
 • Dále cesta vede kolem Lačnovských skal a nad nimi odbočuje k Vařákovým pasekám, které daly naučné stezce jméno. Kdysi tam stála osada, kterou nacisté těsně před koncem II. světové války na konci května 1945 vypálili jako trest za spolupráci s partyzány.
 • Z pasek se trasa vrací na hřeben, kde můžete mezi vrcholy Kopce a Krajčice vidět hojné skalní útvary a izolovaná skaliska, terénní prohlubně, rozsedliny a pseudokrasové jeskyně. Na Kopcích bývalo starověké strážní hradisko. Cílová obec stezky, Lidečko, je známá především díky přírodní památce Čertovy skály, což je příčnými puklinami rozdělená skalní stěna, oblíbená jako cvičná stěna pro začínající horolezce. Nedaleko je také odbočka na skály v Národní přírodní rezervaci Pulčín - Hradisko.

Naučná stezka Vařákovy paseky II

Trasa: Vařákovy paseky - Pozděchov
Délka: 4 km (5 zastavení)

 • Na stezce se dozvíte, jak bydleli a žili lidé na odlehlých valašských samotách, ale také třeba jak si osamělý život zpestřovali. Seznámíte se také s některými strašidly, jež se dříve hojně vyskytovala a děsila místní lid v okolí zaniklé obce Svéradov a mytického kopce Klášťov.
 • Trasu si můžete projít také naopak – z Pozděchova, kde stojí poslední zastavení. Tato obec má díky své poloze poměrně čisté životní prostředí a zachovalou přírodu v okolí. Na kraji obce, na dohled od turistické značky, byla na soukromém pozemku vyhlášena přírodní památka Pozděchov s šafránem bělokvětým. Nejzajímavější strom v Pozděchově je památná lípa velkolistá s obvodem kmene 507 cm.
 • Dochovalo se zde několik roubených chalup, navštívit můžete dva kostely – římskokatolický je zasvěcen sv. Jiří (byl postaven v letech 1700–1710), evangelický byl vysvěcen v roce 1871. Dva pomníky na místních hřbitovech připomínají oběti z vypáleného Prlova a Vařákových pasek a ruského partyzána Grišku.
 • Nedaleko od obce směrem na Bratřejov jsou ještě patrné zbytky zajímavé technické památky – tzv. Baťovy železniční tratě, která měla vést z Vizovic do Valašské Polanky.

 

 

Naučná stezka Vizovické vrchy

Trasa: Vizovice - Lhotsko - Klášťov - Vařákovy paseky
Délka: 14 km (14 zastavení)

 • Stezka navazuje na starší NS Vařákovy paseky. Mezi přírodní zajímavosti patří rozcestí Bařinka, kde pramení řeka Vlára (další pramen Vláry je poblíž rozcestí Svéradov, kde ho vyznačil Klub českých turistů).
 • Stezka se ale věnuje především historii tohoto kraje. Doporučujeme odbočku na nejvyšší vrchol Vizovických vrchů Klášťov (753 m n. m., na snímku) kde stálo první starověké hradisko už v době halštatské asi v letech 900–750 př. n. l., hlavní slávu ale zažil za Velké Moravy. Tým archeologa Jiřího Kohoutka (na snímku) během podrobného výzkumu v letech 2005–6 vyzvedl ze země přes 450 železných předmětů, které sem lidé přinášeli zřejmě jako obětiny slovanskému bohu ohně a bouře.
 • Na rozcestí pod Svéradovem se odděluje vedlejší větev stezky k osadě Ploština. Tato „historická odbočka“ přináší informace o trestných akcích oddílů SS a gestapa za II. světové války na Valašsku – vypálení Juříčkova mlýna v Leskovci, obce Prlov a především osady Ploština, o níž Ladislav Mňačko napsal slavný román Smrt si říká Engelchen.
 • Poté trasa směřuje k další vypálené osadě Vařákovy paseky. Její tragický osud již popsala stejnojmenná naučná stezka, na niž NS Vizovické vrchy navazuje. Poslední 2 zastavení doplňují známé údaje o unikátní fotografie z archivu rodiny Vařáků a o úryvky z jejich kroniky.

 

 

 

 

  

Děkujeme


Sledujte nás 

TOPlist